Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Normativa específica del sector immobiliari

Data inici
27/02/2020
Data final
26/03/2020
Màxim persones
50
Dies
  • Dijous
Horaris
De 16:00h a 20:00h
Durada
20 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl de Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en normativa específica del sector immobiliari
Crèdits
4 ECTS
Temari

1. Llei d’Ordenació de l’Edificació ( LOE ).

2. L’accés a l’habitatge assequible (plans d’habitatge, reserves d’ HPO, emergència habitacional, ocupacions,etc.)

3. Les noves obligacions de l’empresa en matèria de responsabilitat penal: El Compliance

4. LOE. Responsabilitats i Garanties.

5. Decret d’Habitabilitat i de la Cèdula d’Habitabilitat.Certificat d’Eficiència Energètica.

6. Assegurances del sector.

7. L’Administració i els Agents Immobiliaris.

8. Registre d’Agents Immobiliaris

9. Gestió del cobrament. Blanqueig de capitals.

10. Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

11. Criteri tècnic sobre l’actuació de la inspecció de treball i seguretat social en matèria de Registre de la Jornada laboral.

Ponents

Bahí, Jaume. Arquitecte tècnic. Màster en Direcció i Gestió d’Empreses UdG. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Volums Estudi d’Arquitectura i Pla d’Olot Constructora

Balbin, Carles. Llicenciat en Dret. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi API de Girona. Soci director Balbin Advocats.

Bonmatí Roura, Jordi. Llicenciat en Economia i Advocat. Ribas Alvarez assessors i consultors

Donés, Josep. Secretari APCE de Catalunya.

Grau Mach, Marta. Executiva de comptes de Marsh. Especialista en les assegurances dels APIS a nivell estatal.

Pérez, Antoni. Advocat associat de Rebled Advocats.

Pou, Josep Maria. Advocat. Assessor Jurídic del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Girona. Soci fundador de POU Advocats S.L.P.

Roig, Xavier. Director Operatiu per a la Coordinació dels Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana. Agència de l'Habitatge de Catalunya. Gestor del Registre d'Agents Immobiliaris.

Romaguera Colom, Marta. Llicenciada en Dret. Advocada. Cap del departament jurídic de RM Assessors.Titulació de Gestor administratiu

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test.( resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)
Preu
380,00
Descompte

Col·legis Professionals: 361,00€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 304,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Inscripció

fundacioudg