Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Valoracions Immobiliàries

Data inici
12/02/2019
Data final
12/03/2019
Màxim persones
50
Dies
  • Dimarts
Horaris
De 16:00h a 20:00h
Durada
20 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API Girona
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl - Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en Valoracions Immobiliàries
Crèdits
3 ECTS
Temari

1- Conceptes generals. Principis. Introducció als mètodes de valoració. L’informe de valoració. Introducció a la normativa de valoracions Ordre ECO/805/2003.
2- Estudis de mercat. L’estudi de mercat de preus dels habitatges a la província de Girona.
3- Mètode de comparació del mercat. Exercicis d’ homogeneïtzació.
4- Valoració del sòl. Valors unitaris i valors de repercussió, Mètode residual Estàtic. Exemples de valoració d’un solar.
5- El mètode de cost de reposició. La depreciació dels immobles. La valoració additiva. Exemples. Aplicació a la valoració cadastral.
6- El mètode de capitalització de rendiments. Aplicació en immobles arrendats. Exemples.

Ponents

Duatis, Jordi. Arquitecte especialista en urbanisme i valoracions. Professor associat d'Arquitectura Legal, Dret Urbanístic i Valoracions de l’Escola d’Arquitectura de la UPC. Professor associat de Urbanisme de l’Escola d’Arquitectura de la UDG. Vocal del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test ( resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)
Preu
285,00
Descompte

Col·legis Professionals: 270,75€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 228,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançaren 10 quotes.)

Titulació
Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.