Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Valoracions Immobiliàries

Imatge 1 de 2
Data inici
18/02/2020
Data final
17/03/2020
Màxim persones
50
Dies
  • Dimarts
Horaris
De 16:00h a 20:00h
Durada
20 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API Girona
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl - Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en Valoracions Immobiliàries
Crèdits
3 ECTS
Temari

1.Introducció a les valoracions immobiliàries. Concepte. Principis. Introducció als mètodes de valoració. L’informe de valoració.

Els estudis de mercat. Estudi de mercat de preus d’habitatge a la província de Girona

2.El mètode de comparació de mercat. Homogeneïtzació de valors.

El mètode de cost de reposició. Valoració de les edificacions.La depreciació

3.El mètode residual estàtic. La valoració del sòl.

La valoració additiva: valor del sòl + valor de la construcció

4.El mètode de capitalització de rendiments. Estimació de rendes. Taxa d’actualització.

El mètode residual dinàmic.

5.Taller. Exercici  pràctic de valoració d’un immoble, realitzat pels alumnes a classe, emprant els diferents mètodes de valoració estudiats.

Ponents

DuatisPuigdollers, Jordi. Arquitecte. Professor associat d’Arquitectura Legal, Dret urbanístic i Valoracions a l’Escola d’Arquitectura de la UPC. Professor associat d’Urbanisme a l’Escola d’Arquitectura de la UDG.  Vocal del Jurat d’Expropiació. Director de DUATIS ARQUITECTES SLP.

Cabarrocas Salvador, Mar. Arquitecta. Professora associada a l’Escola d’Arquitectura de la UDG.   Col·laboradora de DUATIS ARQUITECTES SLP.

Prat Alsina, Elisabet. Arquitecta tècnica. Postgrau en urbanisme. Experta en valoracions immobiliàries.Taxadora de ST. Col·laboradora de DUATIS ARQUITECTES SLP.

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test ( resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)
Preu
285,00
Descompte

Col·legis Professionals: 270,75€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 228,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançaren 10 quotes.)

Titulació
Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Inscripció

 fundacioudg