Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

El Col·legi API Girona

Una mica d'història

El Col·legi API de Girona es va fundar el dia 22 de juny de l’any 1951 essent elegit president el Sr. Vicenç Cànovas i Delclós de Girona, que va ser president fins a finals de l’any 1973.

De l’any 1974 fins l’any 1977 la presidència la va ostentar el Sr. Joan Paulí i Costa de Girona. Durant el seu mandat es va comprar l’actual seu social al C/ Eiximenis, 18.

L’any 1978 al 1979 va ser-ho el Sr. Narcís Codina i Surós, també de Girona.

A l’any 1980 la presidència va recaure al Sr. Josep M. Plana i Pascual de Girona, que va ser-ho fins el juny del 1986, data en què va presentar la seva dimissió voluntària. De juny del 1986 a desembre d’aquest mateix any va ser president el Sr. Josep Lumbreras i Mercader de Palamós que fins a la data n'era el vicepresident.

En les eleccions del desembre de l’any 1986 va ser elegit president el Sr. Lluís Torrent i Suñé de Torroella de Montgrí que va deixar el càrrec després de tres mandats de quatre anys, a l’any 1998.

A partir de l’esmentat any i fins al dia 30 d’abril de 2003 va ser president el Sr. Jordi Pardo i Gràcia de Sant Feliu de Guíxols que ja formava part de la Junta de Govern. A causa de la seva inesperada defunció a l'edat de 47 anys, es van convocar noves eleccions.

En aquesta ocasió va ser proclamada com a presidenta la primera dona, la Sra. Marta Madrenas i Mir de Girona, que ostentava el càrrec de vicepresidenta.

D’ençà de 2010 i fins al 12 desembre de 2017 el president va ésser el Sr. Ramon Corominas i Llach de Girona.

En l'actualitat el president és el Sr. Joan Company i Agustí.

A l’any 1951 el col·legi estava format per 22 col·legiats actualment ha han entre col·legiats i associats n’hi ha 573.

Presentació

Presentació

El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves ...

Òrgans de govern

Organigrama

Òrgans de govern

President: Joan Company Agustí Secretària: Fanny Puig Yanes Tresorer: David Saura Garrote Vocals:  Francesco Aloisi               Vicenç Armangué ...

Estatuts

Estatuts

Resolució JUS/894/2017, de 11 d'abril, per la qual s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de ...

Codi i Decàleg Deontològic

Codi Deontològic i Decàleg de la Deontologia

En la prestació de serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets sobre ...

Política de Qualitat

Política de Qualitat

La Junta de Govern del Col·legi manifesta el seu compromís envers la Qualitat de les activitats i del funcionament del Col·legi basat en la norma ISO 9001:2015 i de les normatives legals; per això estableix, declara i ...

Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objectiu ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i ...

Horari

Horari

Horari

Estem a la seva disposició Tot l'any:  Del 16 de setembre al 30 de juny.                     De dilluns a dijous:              ...

Visita el col·legi

Visita el col·legi

Visita el col·legi

Com varem acordar per unanimitat el dia de l’assemblea general ordinària de col·legiats del març de 2008, el Col·legi va iniciar, les obres de millora i remodelació global de la seu col·legial. Les ...

En formem part

En formem part

Memòria anual

Memòria anual 2017

  Un any més ens complau presentar-vos la Memòria de l’exercici de l'any anterior.  Us convidem a fer un recorregut per les pàgines següents que detallen les actuacions dutes a terme durant l’any ...

Jornades Immobiliàries

Jornades immobilàries

Donant compliment a l’article 28 dels Estatuts col·legials, anualment durant el mes de  març, en l’Auditori-Palau de Congressos de Girona, el Col·legi oficial API de Girona celebra l’Assemblea General ...

Requisits de COL·LEGIACIÓ

Requisits de COL·LEGIACIÓ

Requisits de COL·LEGIACIÓ

Per a la incorporació en el Col•legi API de Girona, es requereix acreditar les següents condicions: 1. Ser major d’edat i no estar afectat per cap causa d'incapacitat.2. Estar en possessió de qualsevol dels ...

Requisits d'ASSOCIACIÓ

Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya

                                    Facilita als professionals el ...