Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als usuaris
En les seves transaccions immobiliàries
confií sempre amb un API

Curs de Formació Immobiliària

Imatge 1 de 2

Formar professionals qualificats i facilitar a comprensió i assimilació de coneixements pràctics i útils, necessaris per l’exercici professional com intermediari immobiliari a Catalunya.

Amb la superació satisfactòria del curs, s’obtindrà un Diploma d’Especialització en el sector, (DESI-AICAT), expedit per la Fundació Universitat de Girona que permetrà acreditar la capacitació professional requerida per poder inscriure’s en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, imprescindible per exercir legalment la professió d’agent immobiliari.