Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs homologat per accedir al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya - UdG 9a Edició

aicat

Curs reconegut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge per accedir al registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

La Fundació Universitat de Girona: Formació i innovació conjuntament amb el Col·legi oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona li ofereix el Diploma d’especialització -AICAT, amb el següent programa:

  • Dret privat: obligacions i contractes. 20 h.
  • Dret privat: registral, hipotecari i drets reals. 32 h.
  • Arrendaments urbans i rústics. 20 h.
  • Urbanisme. 20 h.
  • Valoracions immobiliàries. 20 h.
  • Fiscalitat immobiliària. 28 h.
  • Normativa específica del Sector Immobiliari. 20 h.
  • Màrqueting Immobiliari. 24 h.
  • Organització i gestió d’empresa. 24 h.

Convalidacions: Es poden convalidar mòduls, acreditant el temari, les hores lectives i la justificació corresponent.

Sistema d’avaluació: Assistència mínima d’un 80% d’assistència. Superar una prova tipus test (resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)

Lloc: Col·legi API.

Duració: 208 hores. (Dimarts i/o dijous. Tarda de 16.00h. a 20.00h.).

Modalitat: presencial.

Preu: 2.250,00 € Veure els descomptes (La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Títol: Diploma d’especialització expedit per la UdG que et permetrà exercir com a Agent Immobiliari de Catalunya.

placa