Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Valoracions Immobiliàries

Data: Els dimarts, del 12 de febrer al 12 de març de 2019

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 20 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Valoracions Immobiliàries

Temari:

1- Conceptes generals. Principis. Introducció als mètodes de valoració. L’informe de valoració. Introducció a la normativa de valoracions Ordre ECO/805/2003.
2- Estudis de mercat. L’estudi de mercat de preus dels habitatges a la província de Girona.
3- Mètode de comparació del mercat. Exercicis d’ homogeneïtzació.
4- Valoració del sòl. Valors unitaris i valors de repercussió, Mètode residual Estàtic. Exemples de valoració d’un solar.
5- El mètode de cost de reposició. La depreciació dels immobles. La valoració additiva. Exemples. Aplicació a la valoració cadastral.
6- El mètode de capitalització de rendiments. Aplicació en immobles arrendats. Exemples.

Crèdits : 3 ECTS

Ponents:

Duatis, Jordi. Arquitecte especialista en urbanisme i valoracions. Professor associat d'Arquitectura Legal, Dret Urbanístic i Valoracions de l’Escola d’Arquitectura de la UPC. Professor associat de Urbanisme de l’Escola d’Arquitectura de la UDG. Vocal del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

Preus i descomptes:

Preu: 285,00€

Descomptes:

228,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

270,75 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions. Prova tipus tes (resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: srodriguez@apigirona . fundacioudg