Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Normativa específica del sector immobiliari

Data: Els dijous, del 28 de febrer al 28 de març de 2019

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 20 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Normativa específica del sector immobiliari

Temari:

1. Llei d’Ordenació de l’Edificació ( LOE ).
2. LOE. Responsabilitats i garanties
3. Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE ).
4.Llei per el Dret a l’Habitatge.
5.Plans d’Habitatge”, “Reserves d’HPO”, “Llei d’emergència habitacional i pobresa energètica
6. Les noves obligacions de l’empresa en matèria de responsabilitat penal: El Compliance
7. Decret d’Habitabilitat i de la Cèdula d’Habitabilitat.
8. Certificat d’Eficiència Energètica.
9. Assegurances del sector.
10. Registre d’Agents Immobiliaris

Crèdits : 4 ECTS

Ponents:

Bahí, Jaume. Arquitecte tècnic. Màster en Direcció i Gestió d’Empreses UdG. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Volums Estudi d’Arquitectura i Pla d’Olot Constructora

Balbin, Carles. Llicenciat en Dret. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi API de Girona. Soci director Balbin Advocats.

Donés, Josep. Secretari APCE de Catalunya.

Ferrer, Albert. Executiu de Riscos Financers i Professionals de Marsh.

Labastida, Francesc. Arquitecte. Assessor tècnic del COAC i membre de la Comissió del CTE del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

Pérez, Antoni. Advocat associat de Rebled Advocats.

Pou, Josep Maria. Advocat. Assessor Jurídic del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Girona. Soci fundador de POU Advocats S.L.P.

Roig, Xavier. Director Operatiu per a la Coordinació dels Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana Agència de l'Habitatge de Catalunya. Gestor del Registre d'Agents Immobiliaris.

Soler, Ramon. Enginyer d’edificació i Arquitecte Tècnic. Postgrau d’urbanisme UdG. Tècnic municipal d’urbanisme. Taxador de Societat de Taxació SA. Màster en Patrimoni Cultural a l’Àmbit local per a la Universitat de Girona

Preus i descomptes:

Preu: 380,00€

Descomptes:

304,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

361,00 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions. Prova tipus test (resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà) 

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: srodriguez@apigirona . fundacioudg