Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Màrqueting Immobiliari

Data: Els dijous, del 4 d'abril al 16 de maig de 2019

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 24 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Màrqting Immobiliari

Temari:

1. El context actual i l’entorn del màrqueting:

a) Entendre el mercat on ens movem.
b) Factors clau de la comercialització d’avui en dia.
c) Conceptes clau en màrqueting i gestió comercial.

2. Estratègies de màrqueting per a la gestió d’un negoci immobiliari:

a) Eines per a la investigació de mercats.
b) Segmentació i posicionament.
c) Com construir el nostre model de màrqueting.

3. Màrqueting en el punt de venda immobiliari:

a) La proposta de valor.
b) Gestió externa i interna del punt de venda.
c) Promocions i publicitat en el punt de venda immobiliari.

4. Màrqueting directe i noves tecnologies:

a) Característiques i objectius.
b) L’email marketing, SMS i mobile marketing.
c) La base de dades i la construcció del pla d’acció.

5. Màrqueting relacional i de serveis per a empreses immobiliàries:

a) Característiques dels serveis.
b) L’oferta de serveis.
c) El procés de compra del consumidor.
d) Com potenciar l’experiència de compra del client.

6. Màrqueting digital i i imatge de marca:

a) Com conèixer i gestionar la reputació online del negoci.
b) Com construir la nostra marca en el negoci immobiliari.
c) Xarxes socials en el sector.

7. La fidelització comercial:

a) Conceptes clau en la fidelització comercial.
b) Eines per a la fidelització comercial.
c) Gestió de relacions comercials

8. Branding personal i venta de la pròpia marca (un mateix.
Coaching aplicat al desenvolupament personal i professional.

9. Tècniques de PNL (Programació Neurolingüística) en el món de les vendes

Crèdits : 4 ECTS

Ponents:

Bonilla, Sergi. Director de Girona Coaching, Confundador de Creantum, Enginyer Tècnic. Màster Coach especialista en PIMES, Trainer Internacional en PNL, conferenciant Nacional i Internacional en l'ambit de RRHH, ponent en el Màster de RRHH de la UdG, Consultor i formador en lideratge, motivació i gestió del canvi personal i professional.

Costa, Txell. Periodista especialitzada en comunicació, màrqueting i vendes.

Nadal, Pamela. Assessora, consultora, coaching en imatge personal.

Ruiz, Moisés. Economista. Màster en Assessoria i Consultoria Immobiliària UB. Postgrau en Direcció Immobiliària UB-APCE. Director de CENIC. Formador immobiliari.

Preus i descomptes:

Preu: 380,00€

Descomptes:

304,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

361,00 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions. Prova tipus test (resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: srodriguez@apigirona . fundacioudg