Col·legis i associació d'agents immobiliaris

El TC tomba l'impost de plusvàlua perquè els habitatges no sempre es revaloritzen

17/02/2017

La resolució suposa un cop als Ajuntaments perquè el gravàmen és una gran font dels seus ingressos.

La sentència del TC reforça l’argument d’aquells casos en què durant els anys de crisi van vendre per sota del preu de compra.

Si en el moment de la transmissió, el contribuent pot acreditar que no s’ha produït un guany entre la transmissió d’un immoble urbà i la seva adquisició anterior, o que inclús l’immoble s’ha depreciat, com ha passat amb molts casos a conseqüència de la crisis econòmica i de l’explosió de la bombolla immobiliària, el TC considera que en aquests casos no té justificació raonable gravar al titular amb l’impost de la plusvàlua.

El tribunal declara, por tant, inconstitucional i nul·la la regulació de l’impost "en la medida en que someta a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo que los sujetos pasivos puedan acreditar esta circunstancia".

El primer pas per a reclamar la plusvàlua és presentar un escrit de rectificació.

JORNADA SOBRE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL I LA SENTÈCNIA DEL TC >> Dimecres 10 de maig a les 16 h

+ info i inscripcions