Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Noves tendències del mercat immobiliari pel 2018

17/01/2018

Fer una projecció de futur, sempre que sigui sobre supòsits realistes, és positiu, ja que ens ajuda a saber què podem esperar; i, en conseqüència, a prendre decisions intel·ligents. En mercats com l’immobiliari, tan subjectes a canvis conjunturals, es fa més important, encara, conèixer per endavant els moviments.

En aquest cas, el mercat immobiliari al 2018 ens ofereix una sèrie de novetats que no podem obviar i les expliquem tot seguit. D’aquesta manera, comptant amb informació, tot serà més fàcil.

Tendències del mercat al 2018
En primer lloc, sembla que el creixement del preu de l’habitatge seguirà pujant, com a mínim, fins al 2020, a Europa. Hi ha un cert optimisme en el sector i moltes ganes d’invertir, de manera que és un factor que hauràs de tenir en compte. A més, hem de destacar que Barcelona està entre les 20 millors ciutats per invertir, segons els rànquings internacionals del sector.

En segon lloc, hi ha un consens ampli en què 2018 serà un any de guanys; i, com ja sabem, l’economia és, en gran manera, una qüestió d’expectatives. Les expectatives positives generen positivitat, mentre que les negatives generen negativitat. L’economia postmoderna funciona així. No és tan important que tinguis unes condicions objectives per invertir, sinó que l’entorn econòmic pensi que ho són.

Compra d’habitatge
Després del lustre negre 2009-2013, hi ha hagut alguns canvis estructurals en un mercat, com l’espanyol, centrat en la compra de l’habitatge. No obstant això, en els últims dos anys, s’ha reactivat la compra, ja que el crèdit torna a obrir-se, encara que no en la mateixa mesura que abans. També és cert que s’han potenciat altres tipus d’inversions immobiliàries conjuntes i avui comprar un pis ja no té per què ser cosa d’una sola persona o una parella.

Encara que el lloguer de l’habitatge té un pes més gran que abans, l’habitatge com a inversió, en una economia com l’espanyola, enfocada al turisme i a la construcció, segueix sent una opció de futur a mitjà termini.

Els lloguers
L’habitatge de lloguer ha guanyat pes, simplement, perquè una persona o parella no podia aspirar a la compra. En 10 anys, el nombre de persones que viuen de lloguer va passar del 19,5 al 22 % de la població espanyola, una dada significativa. En qualsevol cas, la cultura immobiliària espanyola segueix sent de propietaris i no sembla que hi hagi canvis significatius, més enllà dels impediments del mercat.

Després de la pujada dels immobles a les grans ciutats al 2016 i els primers mesos de 2017, sembla que els preus s'estabilitzen i aquesta opció d’habitabilitat pot recuperar l’atractiu que estava perdent.

Tecnologies
Es va a buscar que els immobles s’adaptin cada vegada més a solucions intel·ligents i un ús racional dels recursos naturals. La utilització de les noves tecnologies és una qüestió ineludible per raons d’eficiència i, de fet, en les societats més avançades ja és comuna incloure-les. Es busca, per exemple, una gestió intel·ligent dels subministraments per estalviar diners en la factura a final de mes; de manera que, cada vegada més, les llars incorporen aquesta possibilitat.

Al cap i a la fi, avui és possible dirigir diverses coses des d’un telèfon mòbil, com la calefacció, el garatge, els electrodomèstics o l’alarma, si ho desitgem. Espanya, en aquest sentit, té gran part del treball fet i s’espera que segueixi avançant en aquesta línia.

L’habitatge a Catalunya
Hem de dir que a Catalunya s’uneixen diversos factors. En primer lloc, la falta d’espai urbanitzable; en segon lloc, un augment sostingut dels preus al llarg dels últims dos anys; i, finalment, un estancament o una baixada durant els últims mesos de 2017, per la incertesa política. Tots aquests elements han de valorar-se, ja que, de no fer-ho, realitzaríem un judici sense tenir la informació suficient; i, probablement, ens equivocaríem.

D’altra banda, també haurem de saber on volem trobar un habitatge, tant si ens referim al municipi com si, en canvi, dins d’aquest, busquem una zona concreta, atès que els preus poden variar força.

 

Font: Api.cat