Col·legis i associació d'agents immobiliaris

L'obra nova s'estén ja a tots els barris de Girona d'ençà de la crisi

01/06/2019

El 38è Estudi de Preus de Mercat també posa el focus en els lloguers. I aquí, segons afirma el president dels API, els preus ja han "tocat sostre" arreu de la demarcació (perquè durant el darrer mig any, o bé s'han mantingut estables o bé, fins i tot, s'han abaixat sensiblement). "El lloguer és diferent de la compravenda, perquè en aquest cas els preus no depenen d'allò que puguin deixar els bancs, sinó de les rendes familiars dels qui hi viuen", concreta el president dels agents immobiliaris.