Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Les vendes d'habitatge, a Girona, d'aquest mes de maig superen el miler

12/07/2019

El maig de 2019 les operacions de compravenda totals han estat de 1.114  habitatges a les comarques de Girona mentre que al maig de 2018 van ser 878.  L’increment anual ha estat del 26,8%, segons les dades de  l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades avui.

 

L’obra nova continua ascendent a nivell de l’estat (0,8%) però a ritmes diferents segons les províncies i ciutats. A Barcelona creix un 30% i a Girona un 12%, a excepció de Lleida que disminueix un 59%.

A nivell de l’estat espanyol les compravendes han augmentat un 1,01% arribant a les 47.558 operacions mentre que a Catalunya ha estat del 9%  amb 7.610 compravendes.

Lleida és la única província on han dismninuït les compravendes en termes de percentatges interanuals, que se situen al -18%.

La resta de províncies catalanes tenen un augment positiu i en destaca el de Girona (26,6%) que sobresurt de la mitjana catalana (9%) i queda lluny de l’espanyola (1,1%).