Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Joan Company, president dels API de Girona, anima a denunciar els casos de mala praxis

03/09/2019

Agències immobiliàries de la província de Barcelona dificulten el lloguer de pisos als interessats, com si no fos prou complicat. Diversos testimonis expliquen que els pregunten sobre la seva orientació sexual o que els posen traves per raó de raça o religió.

El president dels API a Girona anima a denunciar aquests casos en què s'està extralimitant la funció d'un professional API. Les agències immobiliàries sí que necessiten certa informació personal com a garantia de la capacitat econòmica dels possibles llogaters. Ens refereim a la nòmina, la declaració renta o altra informació econòmica i sempre es demana amb l'autorització d'aquests per tema de protecció de dades. La resta, és informació que obviament no té perquè incidir en determinar si aquella persona serà bona llogatera o no.

Escolta-ho a EL BALCÓ de SER Catalunya (min. 32') >>