Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Dret a decidir

Més informació:
18/07/2014

MANIFEST
Catalunya viu una situació de bloqueig des de l’any 2010. La sentència del TC contra l’Estatut va deixar greument mutilat l’autogovern i des d’aquell moment es pot dir que s’ha liquidat el pacte de la transició.
Des de 2010, de forma reiterada, pacífica i madura, el poble de Catalunya ha expressat majoritàriament la seva voluntat de sortir d’aquest entrebanc i d’expressar amb llibertat el seu pensament, el seu sentiment i les seves aspiracions.
Ho ha fet en defensa de la llibertat, del dret, de l’equitat, de la justícia i de la reparació històrica.
Per deixar ben establert que Catalunya és una nació.
Que el poble de Catalunya vol expressar lliurement la seva opinió.
Que el poble de Catalunya té el dret, i vol exercir-lo, de determinar quin vol que sigui el seu futur.
Que els drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya es volen exercir de forma lliure, democràtica, pacífica, en un exercici de radicalitat democràtica inequívoca a favor de la llibertat de tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.
Que hi ha un principi d’equitat i de justícia que s’ha d’aplicar en defensa de la llengua, de la cultura, dels drets individuals i col·lectius, de l’eficàcia dels serveis públics i de l’optimització dels recursos fiscals generats des de Catalunya mateix.
Que la història de forma recurrent ens reclama una reparació de la reiterada conculcació d’aquests drets fins a l’assoliment de la llibertat en plenitud, permanentment hipotecada fins ara.
Volem votar, hem de votar, i el sentit del vot és el sentit de les llibertats que reclamem.
Catalunya, un sol poble, vol participar activament en la determinació del seu futur i ho vol fer en democràcia i al servei de la cohesió, de la solidaritat, de la convivència.
És tan obvi, tan elemental, tan bàsic, que és un dret sense límits, sense fronteres, obert al món, pensant que en el país que volem, tots i totes hi tenim un paper actiu.
És per això que des de Girona els reunits en aquest acte volem assenyalar la conveniència que es vagi eixamplant el mapa de municipis amb taules territorials compromeses amb el dret a decidir. Són un espai que va més enllà de les institucions i de les associacions, i se situa en l'epicentre del "civisme" que impregna la manera com el conjunt dels catalans hem decidit decidir.
Aquesta reivindicació de civisme és la reivindicació d'un tercer espai --que té a un costat institucions i partits, i a l'altre, les organitzacions civils organitzades-- que acabi de donar aixopluc al més ampli ventall de persones i institucions que, participant igualment en un costat o l'altre, entenen com a molt necessari el valor d'aquesta transversalitat.
Les taules territorials contribueixen a falcar el Pacte Nacional i la tasca que han de desenvolupar les organitzacions civils i les nostres institucions de manera majoritària i democràtica en aquestes properes setmanes. L’horitzó de la consulta del 9 de novembre ens compromet a tots a sumar esforços i energies perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya siguin protagonistes amb el seu vot, que és l’instrument més poderós de la democràcia, del seu propi destí.
Girona, 11 de juliol de 2014