Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Nou record de turistes internacionals al juliol. Catalunya és el destí preferit dels turistes.

31/08/2017

Catalunya és el principal destí de turistes. Ha rebut 2.551.286 milions de persones (+6,5%), seguida de les Illes Balears amb 2.484.878 milions (+5,3%).

Segons dades de l'INE, del Regne Unit han vingut 2.318.788 turistes, un 22,10 % del total amb un increment del 7 % respecte el mes de juliol de l'any passat.

Darrera del Regne Unit hi ha França amb 1.555.909 i Alemanya amb 1.409.487 turistes.

Es destaca el creixement dels turistes procedents d'Irlanda, Russia i SuÏssa.

Allotjament. L'hoteler puja un 4,1% i el d'habitatge en lloguer un 23,2%.

Motiu del viatge. Oci i vacances suposa un increment anual del 9,0%. Puja un 17.1% els que venen per negocis o motius professionals.