Col·legis i associació d'agents immobiliaris

El Govern aprova el nou reglament de l'Impost sobre les estades en establiments turístics

Més informació:
19/09/2017

L'Impost s'haurà de liquidar semestralment, i no trimestralment com es feia fins ara

· El text regula i desenvolupa les novetats introduïdes amb l’actualització del tribut com la figura de “l’assistent en la recaptació” o els nous supòsits d’exempció per causa de força major i per motius de salut