Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Fora de les capitals, el preu dels pisos no en cobreix el cost

02/11/2017

“Construir un habitatge, ajustant molt els costos i el marge del promotor en zones on el terreny sigui barat, costa prop de 1.500 euros el metre quadrat. Però hi ha moltes localitats, fins i tot de la tercera corona metropolitana de Barcelona, on els preus estan per sota,
per la qual cosa construir ­ne de nous no surt a compte”.