Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs: Valoracions Immobiliàries

Si et matricules abnas del setembre et beneficiaràs d'un 5% de descompte

Data: Els dimarts, del 13 de febrer al 13 de març de 2018

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 20 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Valoracions Immobiliàries

Temari:

1. Conceptes generals. Principis. Introducció als mètodes de valoració. L'informe de valoració. Introducció a la normativa de valoracions Ordre ECO-805-2003.

2. Estudis de mercat. L'estudi de mercat de preus dels habitatges a la província de Girona.

3. Mètode de comparació del mercat. Exercicis d'homogeneïtzació.

4. Valoració del sòl. Valors unitaris i valors de repercussió. Mètode residual Estàtic. Exemples de valoració d'un solar.

5. El mètode de cost de reposició. La depreciació dels immobles. La valoració additiva. Exemples. Aplicació a la valoració cadastral.

6. El mètode de capitalització de rendiments. Aplicació en immobles arrendats. Exemples.

Crèdits : 3 ECTS

Ponent:

Duatis, Jordi. Arquitecte. Professor associat d'Arquitectura Legal, Dret urbanístic i valoracions de la UPC. Vocal del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

Preus i descomptes:

Preu: 285,00€

Descomptes:
228,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

270,75 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions.

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: srodriguez@apigirona.com · fundacioudg