Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs: Normativa específica del sector immobiliari

Si et matricules abans del setembre et beneficiaràs d'un 5% de descompte

Data: Els dijous, de l'1 de març al 5 d'abril de 2018

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 20 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Normativa espcífica del sector immobiliari.

Temari:

1. Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE)

2. LOE. Responsabilitats i garanties.

3. Codi Tècnic de l'Edificació.

4. Llei per el Dret a l'Habitatge.

5. Plans d'Habitatge, "Reserves d'HOP", Llei d'emergència habitacional i pobresa energètica.

6. Les noves obligacions de l'empresa en matèria de responsabilitat penal: El Compliance.

7. Decret d'Habitabilitat i de la Cèdula d'Habitabilitat.

8. Certificat d'Eficiència Energètica.

9. Assegurances del sector.

10. Registre d'Agents Immobiliaris.

 Crèdits : 4 ECTS

Ponents:

Balbin, Carles. Llicenciat en Dret. Advocat. Assessor jurídic del Col·legi API de Girona. Soci director Balbin Advocats.

Donés, Josep. Secretari APCE de Catalunya.

Ferrer, Albert. Executiu de Riscos Financers i Profesionals de Marsh.

Garcia, Jordi. Arquitecte superior especialitzat en edificació. urbanització, urbanisme i valoracions.

Labastida, Francesc. Arquitecte. Assessor tècnic del COAC i membre de la Comissió del CTE del Consejo Superior de Colegios de Arqutiectos de España.

Pérez, Antoni. Advocat associat de Rebled Advocats.

Pou, Josep Maria. Advocat. Assessor Jurídic del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Girona. Soci fundador de Pou Advocats SLP.

Roig, Xavier. Director operatiu per a la Coordinació dels sistemes d'informació i Atenció ciutadana. Agència de l'Habitatge de Catalunya. Gestor del Registre d'Agents Immobiliaris.

Preus i descomptes:

Preu: 380,00€

Descomptes:
304,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

361,00 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions.

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: srodriguez@apigirona.com · fundacioudg