Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als usuaris
En les seves transaccions immobiliàries
confií sempre amb un API

Quins requisits... han de complir els agents immobiliaris per poder accedir al Registre?

Més informació:

Disposar d’establiment obert al públic, llevat que es presentin els serveis via electrònica o telemàtica.

Acreditar la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat, amb l’aportació d’una titulació universitària relacionada o certificats d’assistència o aprofitament a cursos de formació en matèria immobiliària.

Declaració responsable amb la qual s’assumeix el compromís de bones pràctiques en la prestació dels serveis immobiliaris.

Disposar d’una assegurança de caució o garantia amb una entitat asseguradora o financera degudament autoritzada per respondre de les quantitats que es rebin en l’exercici de l’activitat, fins que aquestes quantitats siguin posades a disposició de les persones destinatàries.

Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys i perjudicis que puguin causar durant l’exercici de la seva activitat.

Recordeu

Els col·legiats i associats de Girona tenen:

Pòlissa de responsabilitat civil.Garantia.Inscripció automàtica al registre administratiu d’agents immobiliaris.