Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Sanitat

  • Montepio

El Montepio Girona ofereix als nostres col·legiats una tarifa especial per a les revisions mèdiques per a l’obtenció de qualsevol permís i/o llicència.

  • MC Prevenció

MC Prevenció ofereix als col·legiats la contractació del servei de prevenció de riscos laborals per donar compliment a la normativa vigent (LPRL 31/1955).