La compravenda d'habitatges segueix en fase ascendent. El mes d'octubre, va arribar a 46.242 operacions. Es tracta d'un 22,2% més que l'octubre del 2020. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que posa de manifest que es tracta de la xifra més gran des d'abans de la bombolla immobiliària del 2007.

la majoria de les operacions van ser en habitatges usats: 36.898 (un increment del 22,4%). Els habitatges de nova construcció van créixer una mica menys: un 21,6% (9.344 operacions). És l'habitatge usada, amb el 80% del total de les transmissions, la que continua creixent amb més determinació. I els propietaris que les posen al mercat duen a terme reformes per, així, incrementar-ne el seu valor.