Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya

                                    logo api amb associacio

Facilita als professionals el compliment de tots els requisits del

Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya

L’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), creada el 23 de juliol de 2010, és una entitat que agrupa un gran nombre de professionals de la mediació immobiliària en territori català. Promoguda, com a socis institucionals, pels col·legis d’agents de la propietat immobiliària de Barcelona, Girona i Lleida, assessora als professionals en aspectes de gran rellevància com poden ser les diferents assegurances (garantia, per respondre de les quantitats rebudes en l’exercici de l’activitat, i responsabilitat civil) obligatòries des de l’aprovació del Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari.

En data 9 de març del 2010 va entrar en vigor el decret esmentat i es va crear el Registre d’Agents Immobiliaris. Els col·legis API van tramitat l'inscripció col·lectiva dels seus membres, la resta d’agents immobiliaris s’havien de registrar, individual i obligatòriament, abans del 9 de setembre.

Com a corporacions de dret públic, de col·legiació voluntària, que agrupen al col·lectiu majoritari pel que fa a l’activitat de mediació immobiliària, creiem que és la nostra responsabilitat davant les institucions públiques i la societat afavorir el bon funcionament del mercat i la protecció del consumidor donant cobertura a agents immobiliaris que desenvolupen la professió segons la regulació catalana però no reuneixen els requisits per accedir voluntàriament als col·legis.

Representants institucionals

Coapi Barcelona: Marc Ollé
Coapi Girona: Joan Company
Coapi Lleida: Josep M. Esteve

Junta Directiva

President: Joan Ollé
Vicepresident: Ramon Corominas
Secretari: Joan Ramon València
Tresorer: Vicenç Hernández
Vocals: Juanjo Aguilera, Antoni Bergua, Vinyet Chaumont, Eduard Itoiz, Joan Ramon Martorell, Juanma Patiño, Joaquim Ribas i Josep Rubiralta

Requisits d'incorporació:

  1. Inscriure’s al Registre de l’AiCat.
  2. Constitució de la fiança reglamentària establerta per l’Associació.
  3. Abonament de la quota d’ingrés i de fiança.
  4. Domiciliar el pagament de les quotes periòdiques en una entitat bancària.
  5. Mancar d’antecedents penals
Documentació AIC

Documentació AIC

Documentació AIC

ALTA AICat Com a corporacions de dret públic, de col·legiació voluntària, que agrupen al col·lectiu majoritari pel que fa a l’activitat de mediació immobiliària, creiem que és la nostra ...