Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Serveis exclusius per tu i pels teus clients

Per què estar amb nosaltres et surt a compte

Intranet

INTRANET

usuari i contrasenya

Exercici professional i Serveis

Exercici Professionals/Serveis

Identitat Corporativa i imatge

Identitat corporativa i imatge

Avantatges i descompte

Avantatges i descomptes

Convenis Institucionals

Convenis institucionals
Recull de normativa

Normativa general (BOE-DOGC)

Recull de normativa

2017 DOGC - Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre ...