Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Serveis exclusius per tu i pels teus clients

Per què estar amb nosaltres et surt a compte

Intranet

INTRANET

usuari i contrasenya

Exercici professional i Serveis

Exercici Professionals/Serveis

Identitat Corporativa i imatge

Identitat corporativa i imatge

Avantatges i descompte

Avantatges i descomptes

Convenis Institucionals

Convenis institucionals
Recull de normativa

Normativa general (BOE-DOGC)

Recull de normativa

2019 21 de maig. Decret-Llei 9/2019, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge y de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de ...