Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Assessoria fiscal

Assessoria fiscal

Assessoria fiscal

Resum del servei als col·legiats: - Resolució de consultes per part del personal tècnic, atenció sense càrrec per via telefònica, per correu electrònic o presencial en les ...

Consultes assessoria jurídica

Assessoria jurídica

Consultes assessoria jurídica

Assessorar i donar recolzament jurídic al Col·legi i a api immobles. Assessorar als col·legiats, amb un dia de consulta presencial i en horaris de treball, via mail o telèfon. Elaborar els models de contractes i ...

Devolució de quotes als autonòms que per pluriactivitat hagin cotitzat més que l'import màxim de les quotes

Autònoms

Devolució de quotes als autonòms que per pluriactivitat hagin cotitzat més que l'import màxim de les quotes

D'acord amb les Lleis de Pressuposots de 2016 i Art.15.10 de l’Ordre de cotització pel 2016: Els autònoms que hagin cotitzat en l'any 2015 per contingències comunes, (incloses les aportacions empresarials, del ...

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Certificació d'eficiència energètica

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril ...

Fulls de reclamació

Fulls de reclamació

Fulls de reclamació

Els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o prestin serveis ja sigui directament o bé com a intermediaris ha de disposar ...

Informació sobre habitatge de Protecció oficial

HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL Informació sobre habitatges amb protecció oficial. Si esteu interessats en la compra o lloguer d'habitatges amb protecció oficial us heu d'inscriure en el Registre de Sol·licitants ...

Inspeccions de treball

Inspeccions de treball

El registre... un altre cop En la passada circular 50/2016 de 28 de desembre informàvem de les instruccions que havien rebut els inspector de treball per perseguir les hores extra i exigir que les empreses registrin la jornada dels seus ...

Les 21 preguntes que sempre plantegen els compradors estrangers – i com contestar-los

Les 21 preguntes que sempre plantegen els compradors estrangers – i com contestar-los

1. Quins són els requisits per poder comprar una propietat a Espanya?No hi ha limitacions, en principi qualsevol persona física o societat legalment constituïda de qualsevol país pot comprar una propietat a Espanya. ...

Mesures urgents d'emergència en habitatge i pobresa energètica

Mesures urgents d'emergència en habitatge i pobresa energètica

Mesures urgents d'emergència en habitatge i pobresa energètica

Tens un client que és persona física, (societat) i té habitatges en lloguer o en execució hipotecària? Segons l'article 5 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència ...

Normativa ITP i AJD

Els contractes d’arrendament ja s’havien de liquidar amb anterioritat a la modificació de la normativa d’ITP-AJD

Els contractes d’arrendament ja s’havien de liquidar amb anterioritat a la modificació de la normativa d’ITP-AJD (però ningú ho feia). Amb la modificació, es va crear la tarifa AUR, que per a fets ...

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Com puc saber que un agent immobiliari és un agent aicat amb totes les garanties?  Entrant a la plana web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i comprovant si el seu Agent figura com Agent ...

Quin ha de ser el valor inicial per a calcular el guany patrimonial en la transmissió d'immobles?

Quin ha de ser el valor inicial per a calcular el guany patrimonial en la transmissió d'immobles?

Quin ha de ser el valor inicial per a calcular el guany patrimonial en la transmissió d'immobles?

Davant les consultes rebudes, a l’efecte del càlcul del guany o pèrdua patrimonial derivat de la venda d’un immoble, quin valor s’ha de prendre com a valor d’adquisició?: 1. si el que determina la ...