Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als usuaris
En les seves transaccions immobiliàries
confií sempre amb un API

api immobles

Per no tenir maldecaps. T'ho posem fàcil.

Més informació:

API IMMOBLES és un servei del Col·legi API de Girona, creat l’any 2006, amb l'objecte de prestar un servei de mediació immobiliària i d’administració d'immobles per a la seva comercialització, a través dels agents de la propietat immobiliària.

El servei API IMMOBLES té la capacitat mitjançant cada API/ associat AIC, de vendre les finques ràpidament.

El servei API IMMOBLES disposa d'un "know how" i mètode propi totalment contrastat, capaç de donar respostes eficaces als avenços i canvis constants que sofreix el sector de la intermediació immobiliària, per aconseguir l’objectiu final: la venda o el lloguer de l’immoble.

-Som agents immobiliaris registrats en el registre d’agents immobiliaris de Catalunya, (AICAT).

-Disposem d’una assegurança de caució amb un límit mínim de la garantia de 60.000,00 € per agent, establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura.

-Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil amb un límit mínim de 600.000,00 € per agent, establiment obert al públic de Catalunya i any de cobertura.

-Disposem d’una infraestructura per coordinar la gestió i la mediació en tot el territori.

-Complim amb la qualitat. Estem homologats amb l’ ISO 9001.

-Actuem amb independència, imparcialitat, prevalença del interès del client, amb prudència i amb subjecció a la legalitat vigent.

-Informem sobre la normativa i els principis deontològics.

-Complim el principi de veracitat en la publicitat i l’oferta.

-Tenim la capacitació professional requerida, per tant som coneixedors de la normativa i oferim garantia de qualitat en tot el procés de compra i venda d'un immoble.

- Actuem amb transparència i compromís.

Quins serveis ofereix api immobles:

-La comercialització d’un immoble es realitza, per mitjà dels API/ associats AIC, amb oficina a la província de Girona.

-Realitzem el corresponen reportatge fotogràfic.

-Realitzem publicitat en premsa, publiquem als lloc web propis com : www.apimmobles.com, www.api.cat, i altres portals especialitzats en el sector immobiliari.

-Col·loquem cartell a l’immoble, enviem mailings, realitzem jornades de portes obertes, amb la finalitat que l’API/ associat AIC, sigui bon coneixedor de la finca a vendre.

-Informem de l’evolució de la intermediació del seu immoble, visites que ha tingut a les pàgines webs més la informació que s’hagi donat de l'habitatge.

-Possibilitat d’actualitzar permanentment el preu de l’immoble. Realitzem la taxació de l’immoble.

-Fem la revisió d’aspectes jurídics, fiscals i urbanístics.

-Oferim assessorament continuat al llarg de tota l´operació.

-Realitzem la taxació de l’immoble.

-Realitzem la custòdia de les claus i de la documentació pertinent.

-Centralització i organització de demandes d’adquisició d’immobles amb cobertura a tota la província de Girona.

-La venda dels immobles es gestionada per professionals agents immobiliaris API col·legiats/ membres de l´associació AIC, degudament registrats en el Registre d’agents immobiliaris de Catalunya.

-Cada API/ associat AIC, és un perfecte coneixedor de la seva zona, dels preus de les finques i dels possibles compradors.

-Som captadors, des dels despatxos professionals, de les demandes de clients i tenim l’eina per casar-la amb l’oferta existent.

-La derivació de les ofertes a clients de la base de dades de demandes.

-El filtratge de trucades i canalització de les visites.

-La valoració del seu immoble a preu de mercat.

-La revisió dels aspectes jurídics, fiscals i urbanístics amb assessorament continuat.

Avantatges del servei api immobles :

-La destacada presència a Internet a través de web´s, radio i premsa escrita.

-La publicitat del seu immoble en els aparadors de les agències API/ associats AIC.

-La participació en fires sectorials i locals.

-La cobertura d’una assegurança que garanteix la responsabilitat dels nostres col·legiats/ associats.

-Som conscients de la importància en la custodia de les claus. Portem un control d’aquestes.

-També tenim cura de l’estètica de la finca ja que és important per la venda.

Què ofereix api immobles

-API IMMOBLES, oferim als propietaris d’immobles el servei d’intermediació en la venda de la seva finca a preu de mercat just, amb rapidesa, professionalitat i garantia.

-API IMMOBLES és el millor agent a qui confiar la venda del seu immoble.

La intervenció d'un colegiat API/ associat AIC, en les operaciones inmobiliàries és garantía de professionalitat, d´eficàcia, de qualitat i de protecció del derets del consumidor, tant del comprador com del vendedor.

Si ets propietari d’un immoble i estàs interessat en vendre’l a través del sistema Api immobles, posa’t en contacte amb el Col·legi API.