Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Presentació

Benviguts a la nostra web

El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, i es regeix pels principis d'independència i de democràcia participativa.

Des de la seva fundació, el 22 de juny de 1951, el Col·legi treballa per oferir formació continuada i un gran nombre de serveis als seus col·legiats i col·legiades.

Com a corporació de dret públic, a més de donar assistència als col·legiats i col·legiades també dóna informació als consumidors.

El Col·legi compromés amb la millora contínua, des de 2003 que té implementat el sistema de gestió de la qualitat, segons la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2008 i des del 2018 segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Recerca de col·legiats

Cercar API

Recerca de col·legiats

Aquesta web us dóna l’opció de fer una recerca de l’Agent Immobiliari que necessites, bé sigui per nom, per cognom, per població o per especialitat... a la Costa Brava, al Pirineu o a l’interior, pel ...