Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als usuaris
En les seves transaccions immobiliàries
confií sempre amb un API

Serveis als usuaris

Contractes d'arrendament no subjectes a IVA. Modificació del tipus de gravamen de l' ITP i AJD

Recentment s’han publicat un parell de Lleis que són d’importància, la primera la Llei 22/2013 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014 que incorpora, com és habitual, diverses novetats ...

INFORMACIÓ CADASTRAL • PIC

INFORMACIÓN CADASTRAL - PIC Conveni pels ciutadans En virtut de l’acord signat amb la Dirección del Catastro, el Col•legi API de Girona ha assumit la prestació d’un Punt d’Informació Cadastral, ...

CREDITAPI

CreditApi: les millors condicions per la teva hipoteca

Vol comprar un pis a Catalunya i precisa finançament? No ho dubti, vagi a veure al seu API de confiança i pregunti-li per CREDITAPI, el nou servei que l'acompanyarà per aconseguir unes condicions excepcionals. Vol millorar les ...

INE. Estadístiques d'ocupació turística

Estadístiques d'ocupació turística

  Les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers augmenten un 11,4% en juny respecte al mateix mes de 2015  ...

api immobles

Venem el teu immoble

api immobles

API IMMOBLES és un servei del Col·legi API de Girona, creat l’any 2006, amb l'objecte de prestar un servei de mediació immobiliària i d’administració d'immobles per a la seva comercialització, a ...

Registre d'Agents Immobiliaris

Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, (aicat)

Registre d'Agents Immobiliaris

El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Objecte i finalitat : Protegir les persones consumidores i ...

Certificat d'Eficiència Energètica

Certificat d'Eficiència Energètica

Certificat d'Eficiència Energètica

El 5 d’abril de 2013 el Govern Central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)” que es va publicar el dia 13 d’abril ...

Curs de Formació Immobiliària

Qué cal saber... per ser agent immobiliari?

Curs de Formació Immobiliària

Formar professionals qualificats i facilitar a comprensió i assimilació de coneixements pràctics i útils, necessaris per l’exercici professional com intermediari immobiliari a Catalunya. Amb la superació ...

Horari

Horari del Col·legi

Horari

Estem a la seva disposició Tot l'any: Del 16 de setembre al 30 de juny. De dilluns a dijous: - De 9.00 a les 18.00 h. Divendres: - De 9.00 a les 14.00 h. Estiu: De l'1 de juliol al 15 de setembre - De 8.00 a 15.00 h. Servei ...

Guia per la compra d'un habitatge

Guia per la compra d'un habitatge

Guia per la compra d'un habitatge

Els Agents de la Propietat Immobiliària, API, degudament col·legiats, són professionals autoritzats per mitjançar en les operacions de béns immobles ja que la seva intervenció està tutelada pels ...

Perquè un col·legiat?

Perquè un professional API?

Perquè un col·legiat?

En un mercat tan ampli, (i complex), com és l’immobiliari, és de cabdal importància saber què és el que s’ha de tenir en compte a l’hora de contractar els serveis d’un agent immobiliari. Si ...

Què cal saber a l'hora de triar un agent immobiliari?

Què cal saber a l'hora de triar un agent immobiliari?

Què cal saber a l'hora de triar un agent immobiliari?

En un mercat tan ampli, (i complex), com és l’immobiliari, és de cabdal importància saber què és el que s’ha de tenir en compte a l’hora de contractar els serveis d’un agent immobiliari. Si ...

Què podem exigir... als agents immobiliaris?

Què podem exigir... als agents immobiliaris?

Què podem exigir... als agents immobiliaris?

Que disposin d’una assegurança de caució amb un límit mínim de la garantia de 60.000,00€ per agent, establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura. També estan obligats a informar a ...

Quins requisits...  han de complir els agents immobiliaris  per poder accedir al Registre?

Quins requisits... han de complir els agents immobiliaris per poder accedir al Registre?

Quins requisits... han de complir els agents immobiliaris per poder accedir al Registre?

Disposar d’establiment obert al públic, llevat que es presentin els serveis via electrònica o telemàtica. Acreditar la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat, amb ...

Fiscalitat de les persones físiques no residents en l'estat espanyol

Fiscalitat no residents

Fiscalitat de les persones físiques no residents en l'estat espanyol

Fiscalitat de les persones físiques no residents (sense establiment permanent) en l'estat espanyol en relació a rendiments i guanys procedents de la propietat i transmissió de béns immobles situats a Espanya. [CONCEPTE ...

Parlem amb propietat

Parlem amb propietat

Parlem amb propietat
Valoracions i peritatges

Valoracions i peritatges

Valoracions i peritatges

Un API és un professional legalment habilitat i amb titulació que acredita la formació necessària en l’exercici de les funcions tant de mediació en transaccions immobiliàries com en la ...

Consells de Seguretat

Consells de Seguretat

Consells de Seguretat

Nova modalitat de furt en 2 immobiliàries de Girona. CAL ESTAR ALERTA ! Els furts es van cometre de la forma següent: - L’autor entre en l’establiment i verbalitza quelcom, que no té res a veure amb ...