Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Exercici Professionals/Serveis

Registre d'Agents Immobiliaris de l'Agència d'Habitatge

Alta en el Registre d'Agents Immobiliaris

Registre d'Agents Immobiliaris de l'Agència d'Habitatge

El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Objecte i finalitat : Protegir les persones consumidores i ...

Allotjament turístics

Les empreses d'allotjament turístic   Número de registre de l'establiment o equipament turístic que es demana al model 950 Les empreses turístiques d'allotjament (els apartaments turístics i els ...

Assegurances i Garanties

Assegurances

Assegurances i Garanties

  OBLIGATÒRIES: ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVILEl col·legiat/da està emparat/da per una assegurança de la responsabilitat civil que garanteix els danys i perjudicis que pugui causar durant ...

CEE, ITE i Cèdula d'habitabilitat

Certificat d'eficiència energètica d’edificis El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y ...

Consells i Assessories

Furt especialitats: teletubble o mimosin Aquests furts són comesos principalment per dones d’entre 20 i 40 anys, les quals s’apropen a persones grans, especialment als homes, amb l’excusa d’aconseguir una signatura ...

Control horari a l'empresa

Control horari a l'empresa

Control horari a l'empresa

Totes les empreses estan obligades a registrar la jornada dels seus treballadors a partir del 12 de maig El Reial Decret Llei 8/2019, entre altres normes laborals i de Seguretat Social, obliga a que totes les empreses duguin un registre de la ...

Estudis i estadístiques del sector

Estudis i estadístiques

Estudis i estadístiques del sector

Estadístiques Turisme Gencat-Agenda actuacions maig 2018 Atles del mercat de lloguer de Catalunya (2017) Atles del mercat de lloguer de Catalunya (3r trimestre-2017) Atles del mercat de lloguer de Catalunya (1r trimestre-2016) Dades ...

Formació (aula de formació)

Formació

Formació (aula de formació)

FORMACIÓ: CURSOS, CONFERÈNCIES, XERRADES La formació que posem a disposició dels API i empleats/des d'aquests, parteix d'una necessitat prèvia, per a optimitzar al màxim la inversió de manera ...

Links d'interés

Links d'interés

Fent click sobre les imatges podras entrar on ...

Normatives d'obligat compliment

Normativa col·legial

Normatives d'obligat compliment

Normatives d’obligat compliment per part dels Agents immobiliaris Els api hem d’estar adaptats adequadament a les normatives i Lleis d’obligat compliment a les que estem subjectes, entre elles: Normativa interna: • Estatuts ...

Normativa del sector

Normativa del sector

1- DAVANT D'UNA INSPECCIÓ DE CONSUM Per no tenir cap mal de cap! Protocol D’acord amb l’art. 55 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge i el Decret 12/2010 pel qual es regulen els requisits per exercir ...

Normativa general

“LES EMPRESES QUE TINGUIN VEHICLES AL SEU NOM S'HAURAN DE DONAR D'ALTA A l’ADREÇA ELECTRÒNICA VIÀRIA ...

Software i portals  immobiliaris

Software i Portals immobiliaris

Software i portals immobiliaris

QUÈ ÉS UNA APIALIA? APIALIA és el conjunt d’agrupacions comercials immobiliàries territorials que totes elles tenen per finalitat compartir la comercialització d’immobles dels agents immobiliaris ...

Solucions professionals

Solucions professionals

Solucions professionals

SOLUCIONS PER FACILITAR LA TASCA PROFESSIONAL A- MODEL DE TOT TIPUS DE CONTRACTES (Català, castellà, francès i anglès). B- CIRCULARS (News setmanals)a C- SEU COL·LEGIAL A disposició dels API (Cal ...

Valoracions i peritatges

Valoracions i peritatges

Valoracions i peritatges

Un API és un professional legalment habilitat i amb titulació que acredita la formació necessària en l’exercici de les funcions tant de mediació en transaccions immobiliàries com en la ...