Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als usuaris
En les seves transaccions immobiliàries
confií sempre amb un API

Portal del Catastre

INFORMACIÓN CADASTRAL - PIC

Conveni pels ciutadans

En virtut de l’acord signat amb la Dirección del Catastro, el Col•legi API de Girona ha assumit la prestació d’un Punt d’Informació Cadastral, de tal manera que un ciutadà pot accedir a dades cadastrals pròpies i obtenir al moment el certificat cadastral que interessi.
Els ciutadans poden accedir, de forma immediata, a una sèrie d’informació cadastral i en concret, als serveis següents:


• Servei de consulta lliure i certificat electrònic de dades cadastrals no protegits y de cartografia digital.
• Servei de consulta i certificat electrònic pels titulars cadastrals de dades cadastrals protegits sobre els immobles de la seva titularitat.


Cóm sol•licitar el servei?


La utilització del servei requereix la presència de l’interessat davant la secretaria del Col•legi i la presentació del DNI o de l’acreditació, en el seu cas, de la representació o de la autorització, així com la formalització dels formularis que li lliurarà el Col•legi:

 

 

On sol•licitar el servei?

 

  • Horaris: De dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. Divendres de 9.00 a 14.00 h