Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Certificació d'eficiència energètica d'edificis El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y ...

Els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia

Els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia

Els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia

Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o prestin serveis ja sigui directament o bé com a intermediaris ha de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia ...

Habitatge de protecció oficial

Habitatge de protecció oficial

Habitatge de protecció oficial

Informació sobre habitatges amb protecció oficial. Si esteu interessats en la compra o lloguer d'habitatges amb protecció oficial us heu d'inscriure en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció ...

Mesures urgents d'emergència en habitatge i pobresa energètica

Mesures urgents d'emergència en habitatge i pobresa energètica

Mesures urgents d'emergència en habitatge i pobresa energètica

Tens un client que és persona física, (societat) i té habitatges en lloguer o en execució hipotecària? Segons l'article 5 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència ...

Calendari laboral 2018

Calendari laboral

Calendari laboral 2018

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIALORDRE TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018 (Ordre de 12 de desembre, publicada al BOE ...

Calendaris escolars

Calendaris escolars

Calendaris escolars

Calendari de vacances escolars dels principals mercats emissors a nivell europeu i nacional 2018-2019. Mercats exteriors 2019Mercat nacional i Portugal ...