Guia per la venda d'un habitatge

1. QUÈ CAL TENIR PRESENT A L'HORA DE VENDRE UNA PROPIETAT?

El propietari d’un habitatge el pot vendre directament al comprador, no obstant això, és aconsellable l'assessorament d'un professional API.

És important verificar la professionalitat i experiència de l'intermediari que escollim pel que cal comprovar que estigui donat d’alta en el Registre d’Agents immobiliaris de Catalunya: 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/rai/cercadoragents/!ut/p/z1/lZFRb4IwFIXf_RXugUdyKy1SHslcnEa3ZRotfVkKFOgyAaHBuV-_akiMJrp5H-69SXNOe74C7_X7PVPAzGLWrl2bwAvRqkxoVRbiCxiEfPhB3_zxMyXODL1PCQrcyWg8oQQjRGAFHHhc6ErnEIo8joWFdjKyUCPrVqrGQrVQFoplHYukrEUmC90cNFWsEgiHaSI8xxF2iv3IJp6IbCqTgU1ch0YYE58QH9Z_PYKbY3SlAgTTY7gu4ynq-X5sR6cbF7FOdq6_HBCqz-2WBwZMWWj5rYH9m4wB7tTzx3lmCAmd26pIS2CdBJiRALuQrA84bxMIDUHvarDxABZ3fsmFIV2NjOGM4sXTC8LoldxtWG02FO9tHu136dKt2p9l8PALdRFSHg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Comprovar que l’agència immobiliària estigui donada d’alta en el Col·legi oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària o Associació Agents Immobiliaris de Girona.

L’API  és un expert del mercat Immobiliari que s'encarregarà de totes les gestions abans de posar en venda l’immoble.

2. SÓN OBLIGACIONS DELS AGENTS IMMOBILIARIS:

a) Actuar amb diligència, responsabilitat i independència professionals, amb subjecció a la legalitat vigent i als codis ètics establerts en el sector i amb una consideració especial envers la protecció dels drets dels consumidors i usuaris d’habitatges, i no fer referències ni emprar noms, en cap cas, que indueixin o puguin induir els consumidors o usuaris a error respecte a la veritable naturalesa de l’empresa o l’establiment o dels serveis que presten.

b) Abans d’iniciar una oferta d’un immoble, subscriure amb els propietaris d’habitatges que els encomanin la transacció d’un habitatge una nota d’encàrrec que els habiliti per a fer-ne oferta i publicitat, per a percebre quantitats o per a formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte.

3. Signar una Nota d’Encàrrec i lliurar la documentació que demani l’API per tal de poder gestionar la venda.

La subscripció de la nota d’encàrrec ha de ser d’acord amb la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. Art. 55:

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2007/12/28/18

L’agència immobiliària s’ha d’assegurar de qui té el títol de propietat de l’immoble o finca a vendre.

Documentació a lliurar a l’agència immobiliària:

 • DNI dels propietaris,
 • Escriptura pública,
 • Darrer rebut de l’IBI,
 • Darrer rebut de la comunitat, (en el cas d’haver-n’hi),
 • Darrer rebut de la hipoteca,
 • Certificat d’eficiència energètica,
 • Cèdula d'Habitabilitat,
 • Llicència de Primera Ocupació, (en obra nova),
 • Butlletins d'instal·ladors autoritzats.

4. QUÈ FARÀ L'AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA?

Els professionals immobiliaris assessorem, comercialitzem, publicitem l’immoble a web’s i portals, trobarem un comprador i vetllarem pels interessos del nostre client oferint seguretat i tranquil·litat al llarg de tota la transacció de l’immoble, consistent amb:

 1. El màrqueting i difusió de l'habitatge a web´s, portals immobiliaris -(idealista, fotocasa, xarxes socials, fulletons físics, aparador, etc. etc.)
 2. Filtrem els clients interessats i destinem esforços als que tenen capacitat financera per a la compra.
 3. Gestionem les visites a l'immoble aportant la seguretat de saber qui visita l'habitatge.
 4. Atenem els missatges, correus electrònics, trucades, ofertes i altres per facilitar informació als futurs compradors i donar-los l'atenció que es mereixen per fer-ne un seguiment personalitzat.
 5. Portem tota la negociació entre el venedor i el comprador.
 6. Assessorem jurídicament i fiscalment, cosa essencial en qualsevol transacció immobiliària.
 7. Fem atenció al client i sempre estarem a disposició per atendre en qualsevol moment, abans, durant o després de la nostra gestió.

5. EL CODI DEONTOLÒGIC I PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR

 • L’API actua de forma independent i imparcial.
 • L’API amb la seva vocació de servei comprovarà la situació jurídica, registral, fiscal i urbanística de l’immoble.
 • És norma professional recollida en el Codi de deontologia del Col·legi que tota oferta d’un API, garanteixi que el venedor està en situació jurídica de transmetre la finca i que el comprador podrà posseir-la i gaudir-la sense cap impediment.

https://www.apigirona.com/cat/decaleg-deontologia.htm

6. QUIN PREU TÉ L'IMMOBLE? LA TAXACIÓ DE L'IMMOBLE

L’agència immobiliària farà una valoració del preu de mercat de l’immoble.

7. LA RETRIBUCIÓ DE L'AGENT IMMOBILIARI I LA FORMA DE PAGAMENT

 • La retribució de l’agent ha de consistir en un percentatge del preu o en un import fix i en cap cas no es pot percebre retribució de les dues parts que intervenen en la transacció per la mateixa operació, llevat que hi hagi un acord exprés en aquest sentit.
 •  L’import ha de constar en la Nota d’Encàrrec.

8. LA PART VENEDORA HA DE TENIR EN COMPTE LES DESPESES I IMPOSTOS SEGÜENTS

Despeses de cancel·lació d’hipoteca, en el cas que n’hi hagi.

Les imputables a l'escriptura d'obra nova i de divisió horitzontal de l'immoble.

L'impost sobre béns immobles, (IBI) 

Què és? L'impost sobre béns immobles (IBI) és un tribut local d'exacció obligatòria que grava el valor dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Concretament, grava la titularitat dels següents drets sobre béns immobles: d'una concessió administrativa; d'un dret real de superfície; d'un dret real d'usdefruit; i del dret de propietat.

Qui paga l’IBI?

A nivell tributari, no hi havia dubte que el subjecte passiu de l’IBI era aquell qui era propietari l’1 de gener de l’any en curs, podent l’administració (Ajuntament o davant de qualsevol altre organisme recaptador) exigir-li la totalitat de l’anualitat de l’IBI, encara que hagués venut la finca abans de finalitzar l’any.

Tanmateix, la sala civil del Tribunal Suprem, en una sentència del 15 de juny de 2016, ha introduït que el propietari de l’immoble a 1 de gener podrà repercutir/reclamar al comprador la part proporcional de l’anualitat en què s’ha formalitzat la compravenda a partir del moment que el comprador esdevé el nou propietari, tret de pacte en contrari.

Per evitar dubtes i/o malentesos, s’aconsellava incorporar un pacte exprés en l’escriptura de compravenda.

Impost sobre la renda de persones físiques, (IRPF)

És un impost d’àmbit estatal que s’aplica a la venda d’habitatges, ja que els diners obtinguts es consideren un guany patrimonial. El seu import tributa entre el 19% i el 23%, en funció del valor total.

Exemple d’aplicar el tipus de percentatge:

 • Si l’habitatge té un preu igual o inferior a 6.000€: s’aplica un 19%
 • Entre 6.000€ i 50.000€: s’aplica un 21%
 • Si l’habitatge té un preu superior a 50.000€: s’aplica un 23%

En quins casos es pot evitar pagar l’IRPF?

Si els diners obtinguts es reinverteix en la compra d’una altra propietat. En aquest cas es deduirà el guany reinvertit, la diferència es continuarà tributant.

En el cas que el venedor sigui major de 65 anys i la propietat que vengui sigui la seva habitual.

Si el venedor és major de 65 anys, ha venut un habitatge no habitual i reinverteix el guany en contractar una renda vitalícia.

L’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal, (IIVTNU).

Què és? És un impost que cobra l’administració local amb la intenció de gravar l’increment de valor del terreny. El seu valor dependrà de cada localitat i de cada Ajuntament.

https://atc.gencat.cat/ca/normativa-i-criteris/valoracions-immobiliaries/valors-basics/

9. MÉS VAL PREVENIR QUE CURAR

L’API té la important tasca d’assegurar la legalitat i transparència de la transacció. Perquè la importància de la seguretat jurídica resulta indispensable per un bon funcionament del mercat immobiliari.

Una seguretat jurídica que és transcendent en la fase inicial de la celebració d’un contracte ja que conforma un valor fonamental en el sector immobiliari i en la finca a vendre.

10. ACUDEIX A LA MILLOR AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA. La millor agència immobiliària que tingui present:

 • L’ètica empresarial,
 • la transparència i confidencialitat,
 • la constància, qualitat i personalització,
 • el coneixement, formació i innovació i,
 • el compromís amb la RSE i els ODS.

 

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021