Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Llei de Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objectiu ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

La Llei s’aplica a totes les Administracions públiques i a tot el sector públic, així com a altres institucions relacionades amb les activitats subjectes a Dret Administratiu.

La Llei estableix les obligacions de publicació que afecten a les entitats públiques para garantir la transparència en la seva activitat i regula el dret d’accés als ciutadans a la informació pública. 

                                . . .

Seu del Col·legi oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona

El Col·legi disposa d’una seu col·legial en el C/ de Francesc Eiximenis, núm. 18, entresòl 1ª i 2ª de Girona.

Propietat: Col·legi oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i provincia

Superfície: 305 metres quadrats.

Seu del Col·legi des d’octubre de l’any 1978.

A l’any 2008 s’hi van fer obres de rehabilitació i millora que es van inaugurar el mes d’octubre de 2009.