Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Estatuts

Estatuts del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona

Resolució

JUS/894/2017, de 11 d'abril, per la qual s'inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.

Acord d'assemblea de cessar la relació amb el CGCOAPI

Assemblea General Ordinària de col·legiats

(Girona, 22 de març de 2013) L’assemblea general del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, fent us de la sobirania que li reconeix l’article 22 dels seus Estatuts, el següent ...