Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Òrgans de govern

Junta de Govern

Més informació:

President: Joan Company Agustí

Secretària: Fanny Puig Yanes

Tresorer: David Saura Garrote

Vocals:  Francesco Aloisi

              Vicenç Armangué Ribas

              Pere Bahí Alsina

              Maria Boix Alberto

              Francesc Mayorga Xirgu

              Xavier Puig Roura

              Elena Riart Castillo

              Joaquim Torrecillas Carreras

            

Personal i assessoríes

Gerent: Rosa Pascual

Cens col·legial: Dolors Calvo

Comptabilitat: Maria Carrillo

Formació: Sara Rodríguez

Cap comercial: Fina Esteva

Comunicació: Ester Soler

 

ASSESSORIES

Assessor jurídic:  Carles Balbín Valentí

Assessor Fiscal i Laboral: Albert Romaguera Canals

Comissions de treball

Comissions de treball

Qualitat

Qualitat ISO