Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Òrgans de govern

Junta de Govern

President: Joan Company i Agustí

Secretària: Fanny Puig i Yanes

Tresorer: David Saura i Garrote

Vocal: Pere Bahí i Alsina

 

Assessors:

Josep Carbonés i Cané

Ramon Corominas i Llach

Núria Cruañas i Roqué

Carles Hugas i Carreras

Eduard Galobardes i Jorba

Roger Pedro Garcia i Vila

Cristina Pardo i Reyné

Joaquim Ribas i Alabau

Lluís Villa i May

Comissions de treball

Comissions de treball