Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Òrgans de govern

Junta de Govern

President: Ramon Corominas i Llach

Vicepresident: Joaquim Ribas i Alabau

Secretari: Carles Hugas i Carreras

Tresorer: Josep Carbonés i Cané

Vocals:

Pere Bahí i Alsina

Núria Cruañas i Roqué

Eduard Galobardes i Jorba

Roger Pedro Garcia i Vila

Cristina Pardo i Reyné

Lluís Villa i May

Comissions de treball

Comissions de treball