Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Òrgans de govern

Junta de Govern

President: Joan Company i Agustí

Secretària: Fanny Puig i Yanes

Tresorer: David Saura i Garrote

Vocal: Pere Bahí i Alsina

Assessors

Assessors

Comissions de treball

Comissions de treball

Qualitat

Qualitat ISO