Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Services: agents immobiliers
Toutes les informations relatives aux agents
Immobilier, province de Gérone.

Assemblée Générale Ordinaire du Collegiate

(Girona, 22 Mars 2013)

L'agent de assemblea globale de collège d'propietat Agents Immobiliaria de Girona, nous envoya l'Sobirania que reconeix li l'article 22 dels seus Estatuts, le texte de Següent:

«N'a pas esgotat Nego dans la voie de tots els seus Extrems, ratificant le botté de dégagement de SISE De L'minutes de l'assemblée générale Assemblea lieu le 23 Marc 2012 pres ACORD i L'ratificant à Seu d Consell de Collegis Oficials «Agents de la Catalogne amb données propietat Immobiliaria Marc 23, 2011, i MISE strictement le principi de contingut Legalitat à l'article 70 de la Llei de Collegis i professionnels Professions Titulades de Catalunya, Decideix:

1. RELATION Organica Cessar seva amb le Conseil général des associations de Immobilier Property Agents de l'Espagne, desvinculant-seva est la structure, l'suspenent de Participació dans les organes i els seus deixant econòmicament contribuer à Seu sosteniment, ailettes ils Entitat relations que je la nostra Corporació Siguin mitjançant establertes Conveni, atorgat sota els de col·laboració principis i i COOPÉRATION Voluntaris prelació sens de la hiérarchie.

Le Conveni disposar Haura de la Col·legi de Gérone est subjecte, par normatiu rang, la Llei de Collegis i professionnels Professions Titulades de Catalunya, papier émis Parlament nous nés dans le seva Sobirania, i als NOSTRES Estatuts i, i per rôle de plus que Relacions fa NOSTRES à eux, le statut général de la profession Només s'aplicarà caractère supletori amb. També Haura de Els à respecter Drets du Collège de Gérone représentation directe davant les institucions Públiques que els seus Tant Propis com Estatuts l'reconeixen de llei i li.

2. demanar Consell de Collegis Oficials D'Agents de Catalogne ia propietat Immobiliaria soustrayant la seva collégials corporacions catalan adhesio à l'acte aquest ACORD dans notre nostra institution pren.

3. Pour informer la Direction générale de i Dret Entitats Juridiques du Ministère de la Justice du PRES Generalitat de Catalunya l'ACORD par aquesta Assemblea, instantané SEU col·laboració i i suport exigint reconeguin pas Autoritat altre collégiale Il démarcation de Girona qui découle de la seva général Assemblea.

4. Informer le Sessio propera le Conseil général des associations de Immobilier Property Agents de l'Espagne de Sobirana voluntat de l'Assemblea du Collège d'Agents de Gérone propietat Immobiliaria expressada dans aquest ACORD ".