Habitatge de protecció oficial

Informació sobre habitatges amb protecció oficial.

Si esteu interessats en la compra o lloguer d'habitatges amb protecció oficial us heu d'inscriure en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

La inscripció en aquest Registre la podeu fer a través del web www.registresolicitants.cat, a l'Oficina local d'habitatge del vostre municipi o comarca, o bé directament al vostre ajuntament.

Requisits cal complir per accedir a un habitatge amb protecció oficial.

El habitatges amb protecció oficial són habitatges destinats a residència habitual i permanent i cal que l'Administració els hagi declarat protegits. Poden ser promoguts per promotors privats o públics.

L'habitatge ha de tenir una superfície igual o inferior a 90 m2 útils (amb algunes excepcions) i el preu de venda i/o lloguer/lloguer amb opció de compra per metre quadrat està limitat segons la situació del municipi en la zona geogràfica que estableix la normativa, i el tipus de protecció.

A més, per accedir a un habitatge amb protecció oficial, cal complir el requisit d'ingressos de la unitat familiar amb les limitacions que estableixi la normativa.

Venda
Si es tracta d'habitatges amb protecció oficial de venda, el límit d'ingressos és diferent segons al tipus de protecció a què es vulgui accedir:

 • règim especial: 2,33 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
 • règim general: 5,14 vegades l'IRSC
 • preu concertat: 6,08 vegades l'IRSC

Lloguer

Si es tracta d'habitatges amb protecció oficial de lloguer, el límit d'ingressos és diferent segons el tipus de protecció a què es vulgui accedir:

 • lloguer 25 anys de règim especial: 2,33 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
 • lloguer 25 anys de règim general: 4,21 vegades l'IRSC
 • lloguer 10 anys de règim especial: 2,33 vegades l'IRSC
 • lloguer 10 anys de règim general: 4,21 vegades l'IRSC

Lloguer amb opció de compra

Si es tracta d'habitatges amb protecció oficial de lloguer amb opció de compra, el límit d'ingressos és diferent segons el tipus de protecció a què es vulgui accedir:

 • lloguer amb opció de compra a 10 anys de règim especial: 2,33 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)
 • lloguer amb opció de compra a 10 anys de règim general: 4,21 vegades l'IRSC
 • lloguer amb opció de compra a 10 anys de preu concertat: 6,08 vegades l'IRSC

Ajuts que ofereix l'Administració per a l'accés a l'habitatge.

El Pla per al dret a l'habitatge preveu diferents línies d'ajut per a l'accés a l'habitatge:
Hi ha ajuts al lloguer. També hi ha ajuts per respondre puntualment a rebuts mensuals impagats d'hipoteques o lloguer i per pèrdua de l'habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària (Prestacions econòmiques d'urgència especial).

REHABILITACIÓ

Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges.

La Generalitat de Catalunya ofereix ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges (ús residencial) i d'habitatges individuals.

Es poden atorgar subvencions. Les subvencions sempre són un tant per cent del pressupost protegible (que és la xifra que l'Administració reconeix com a protegible, i sobre la qual es fan els càlculs del tant per cent de subvenció).

Tipus d'obres que podrien incloure's en els programes d'ajuts.

En edificis:
Patologies estructurals, deficiències constructives i risc.
Accessibilitat (instal·lació d'ascensors, supressió de barreres arquitectòniques).
Instal·lacions comunitàries (aigua, llum, gas).
Sostenibilitat, eficiència i rehabilitació energètica (millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, instal·lació d'energies alternatives).

En interiors d'habitatges:
Obres per aconseguir els mínims d'habitabilitat.
Adequació d'instal·lacions d'aigua, llum, gas i sanejament.
Obres per facilitar la mobilitat interior de l'habitatge.
Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Requisits que es demanen per accedir als ajuts a la rehabilitació.

Per a poder sol·licitar ajuts per a obres de rehabilitació, és un requisit general i obligatori, previ a la sol·licitud del ajuts, l'Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).

Per gaudir dels ajuts, no es podran iniciar les obres abans que s'hagi realitzat la visita d'inspecció tècnica per a l'elaboració de l'informe previ.

Només es poden fer les obres de risc greu i imminent, degudament acreditades amb una Ordre d'execució vigent de l'ajuntament.

En el cas d'obres de rehabilitació d'interior d'habitatges per a ús propi, hi ha el requisit del límit d'ingressos de la unitat familiar (4,21 vegades l'IRSC).

AVALLOGUER

Què és l'Avalloguer?

És un règim de cobertures que consisteix a assegurar als arrendadors d'habitatges, la percepció d'una quantitat equivalent a un màxim de 5 mesos de lloguer.

Per accedir-hi, cal que arrendador i arrendatari signin un document de compromís quan formalitzin el contracte de lloguer.

Ho gestiona l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), des de l'Àrea de Fiances.

CÈDULES D’HABITABILITAT

Què és una cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Per a que serveix?

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
 • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Hi ha diferents tipus de cèdula?

La cèdula d’habitabilitat pot ser:

 • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.
 • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).
 • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

Quina és la vigència de les cèdules d’habitabilitat?

La vigència de les cèdules és de:

 • Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.
 • Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.
 • Cèdules a partir de 2013:
 • Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
 • Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
 • Cèdules de segona ocupació: 15 anys.

Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:

 • Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
 • Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.

Com s'ha de tramitar la cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat?

Abans de sol·licitar aquesta cèdula cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta està vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula i quan es va concedir.

Cèdula concedida i vigent:

En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de l’Agència.

Cèdula caducada o d'un habitatge que mai no n'ha tingut:

En aquest cas, s’ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això heu de contactar amb un tècnic: arquitecte, arquitecte tècnic/aparellador, o enginyer de l’edificació, per mitjà dels col·legis professionals respectius, per tal que certifiqui l’habitabilitat de l’habitatge amb el model normalitzat corresponent. Depenent de l’any de construcció de l’habitatge i de si va tenir o no cèdula anteriorment, el certificat que cal portar és:

 • Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 o posteriors amb cèdula de primera o segona ocupació atorgada anteriorment per la Generalitat: Certificat d’habitabilitat de segona ocupació.
 • Habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat: Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat Vigents en la data de finalització de la construcció i de les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals.

On s'ha de presentar la sol·licitud de cèdula una vegada obtingut el certificat d'habitabilitat?

A les Oficines locals d'habitatge que gestionen cèdules d'habitabilitat o bé a les seus territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Més informació:

Web: Departament de Territori i sostenibilitat

Habitatge de protecció oficial
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

Web: https://www.apigirona.com/
Titular: COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)
Domicili: C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA
C.I.F: Q-1775002-G
Telèfon: +34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com
Dades registrals: __________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

Cookies tècniques Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.
Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini

Cookies de sessió Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.
Cookies persistents Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies:
Domini .apigirona.com
Nom language_public
Duració Sessió
Propòsit Cookie tècnica per a recordar les preferències de llenguatge del lloc web de l'usuari en la seva navegació.
Tamany 15
 • Cookies de tercers:

Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google Maps): Les Cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (Cookies: NID, 1P_JAR, CONSENT, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, SEARCH_SAMESITE).

Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

 

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

Última Revisió: novembre 2019