Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Valoracions i peritatges

Torn d'ofici

Un API és un professional legalment habilitat i amb titulació que acredita la formació necessària en l’exercici de les funcions tant de mediació en transaccions immobiliàries com en la realització de peritatges sobre el valor de mercat de béns immobles.

L’API en la seva activitat professional vetlla pel respecte dels drets dels usuaris consumidors, procurant el compliment de la legalitat i posa al seu servei el seu coneixement del mercat immobiliari, comprovant la correcció i exactitut de les operacions mediant entre els interessos de les parts.

L’API coneix el mercat real de l’immoble, el seu valor i les seves possibilitats. El Col·legi realitza anualment cursos de formació de Valoracions Immobiliàries a tots els col·legiats pel seu adequat exercici en la tasca de perit.

Per altra banda, l’article 340.1 de l’actual LEC, especifica que els perits hauran de posseir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen i a la naturalesa d’aquest. Òbviament, els Agents de la Propietat Immobiliària API, posseïm el títol oficial necessari per a la valoració d’immobles, ja que tal i com estableix el Decret 3248/69 de 4 de desembre, BOE 306 de 23 de desembre, la vigència singular del qual ha estat ratificat pel recentment aprovat Real Decret 1294/07, de 28 de setembre, són funcions pròpies dels API les d’evacuar consultes i dictàmens sobre el valor en venda, cessió o traspàs dels béns immobles.

Programa de taxacions

La fórmula per captar immobles amb més facilitat

mvi

Carregar-te d'arguments perquè no et puguin dir que no.
Aquesta és la fórmula definitiva per captar un immoble en exclusiva.
Demostra-li al teu client que coneixes el mercat millor que cap altre agent immobiliari de la zona i entrega-li un informe de valoració que inclogui els preus de venda reals i inscrits dels immobles propers al seu, amb el segell del Colegio de Registradores de España.

Amb l'eina MVI (Mòdul de Valoració Immobiliària), accessible des del nostre propi gestor, Ghestia, podràs consultar els preus de venda inscrits dels immobles de totes les poblacions de Catalunya de més de 20.000 habitants i crear informes per als teus clients.

400 API ja utilitzen l'eina MVI per realitzar informes de valoracions. Dóna't d'alta ara al servei amb un descompte del 100% en el preu durant 2017, carrega't d'arguments per captar immobles i veuràs com a partir d'ara et diuen... SÍ!

 

1. Serveis MVI

Acord amb el Colegio de Registradores per contractar el servei Mètode de Valoració Immobiliària – MVI.

Aquest servei és una "porta d'accés" a la informació bàsica de les operacions de compravenda que s'han escripturat i inscrit en els últims anys, actualitzades trimestralment (preu, carrer, portal, superfície i antiguitat cadastral). Pel que és una eina d’informació que ens permetrà aportar un valor afegit al nostre treball. Alhora és també una EINA DE VALORACIÓ que et permetrà conèixer el valor d'un immoble o el valor mitjà d'una zona i ajustar les nostres captacions al valor real de les vendes que s'han produït en el mercat.

REQUISITS D’ACCÉS

  • Disposar de signatura electrònica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. (gratuït).

Si necessites més informació per obtenir el certificat digital de la FNMT http://www.fnmt.es/ceres

Si no el tens truca´ns 972203617

PASSOS A SEGUIR PER TENIR-NE ACCÉS

  • Si és el primer cop que hi accedeixes, primer caldrà que indiquis que vols donar-te d'alta del servei. Per fer-ho, fes clic sobre MVI i segueix les instruccions. En el primer desplegable, fes clic a “Solicitar acceso” i clica sobre “Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya”
  • MVI Un cop t'has donat d'alta fes clic sobre MVI.
  • Selecciona l'opció "acceso mediante certificado de la FNMT" i si és el primer cop que hi accedeixes, fes clic sobre "seleccionar acceso".
  • Omple el formulari de sol·licitud d'alta.
  • En menys de 24h el Colegio de Registradores es posarà en contacte amb tu comunicant-te accés al servei.
  • A partir d'ara cada cop que entris al mòdul MVI només caldrà que cliquis a "acceso mediante certificado de la FNMT" i a continuació "connectar". Recorda que sempre et caldrà el Certificat.

2. Krata

KRATA. S.A. SOCIETAT DE TAXACIÓ: Programa de valoracions automàtiques “on line”.