Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Autònoms.

Aprovada per unanimitat al Congrés una gran llei que facilita la vida als autònoms

Permetrà que se sumin més autònoms i més creació d'ocupació.

Madrid, 29 de juny de 2017. "Una llei aprovada per unanimitat, una gran llei que facilita la vida als autònoms s'ha aprovat avui i hem d'estar molt satisfets pel treball realitzat" ha assegurat Lorenzo Amor, president d'ATA. "Queda molt de treballar en la Subcomissió però és el d'avui un gran pas". Tots els grups polítics han aprovat en la Comissió d'Ocupació i Seguretat Social el text de la Llei de reformes urgents del Treball Autònom. "És una Llei que millorarà la protecció social, les condicions per emprendre i reemprendre, que eliminarà traves i facilitarà l'activitat. En definitiva és una llei que dóna veu als autònoms. Permetrà que se sumin més autònoms, que consolidin la seva activitat i que es pugui crear més ocupació ".

La Llei de mesures en favor del Treball Autònom respon a les peticions realitzades per la Federació Nacional de Treballadors autònoms- ATA encara que continuarem reclamant a la Subcomissió de la Comissió d'Ocupació al Congrés més mesures que facilitin la vida als autònoms.

Mesures aprovades:

Mesures de foment emprenedoria i reemprendimiento
• S'amplia la tarifa plana de 50 euros a un any, sinó que es podrà reprendre amb tarifa plana després de dos anys d'haver interromput l'activitat si no t'havies beneficiat abans d'ella, 3 si ja ho havia fet. Abans calia esperar 5 anys. Es mantenen les bonificacions de la quota que comportava la tarifa plana ja en marxa per als dotze mesos posteriors als dotze en els quals s'estableix la tarifa plana.

Eliminació de traves administratives
• Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l'any la seva base de cotització per adequar-la millor als ingressos.
• Es permet en tres altes i tres baixes a l'any que els autònoms només paguin pels dies que han treballat, al mes d'alta o de baixa.
• Es redueixen, i no només per als autònoms, els recàrrecs de la Seguretat Social a la meitat del 20% actual al 10% en el primer mes, en cas de pagament de la quota amb retard.
• Es retornarà d'ofici l'excés de cotització de les persones en pluriactivitat sense que sigui la persona la que hagi de sol·licitar la seva devolució.
• Es desvincula la pujada de les quotes a les pujades del SMI, societaris i persones físiques. Es determinarà a partir d'ara en els PGE de cada exercici, després de diàleg amb les organitzacions d'autònoms més representatives.

Millora de la protecció social
• Compatibilització pensió al 100% i treball per compte propi. Condicionat a tenir un empleat com a mínim.
• Tarifa plana per a les dones que es reincorporen després de la maternitat i exempció del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per cura de menors o dependents, per garantir una millor conciliació laboral i familiar.
• Es milloren substancialment les condicions de les persones amb discapacitat per a emprendre i també dels fills amb discapacitat dels autònoms, que podran contractar-los.
• Es reconeix l'accident in itinere en els autònoms.
• Els autònoms tindran per fi dret a la formació adaptada a les seves necessitats reals per millorar la seva consolidació empresarial i la seva competitivitat. Es milloren els programes de formació i informació de PRL per a ells mitjançant una major participació de les organitzacions d'autònoms en els mateixos.

Fiscalitat i seguretat jurídica
• S'estableix un 30% de deducció de les despeses de subministraments d'aigua, llum, electricitat i telefonia quan l'autònom treballa des de casa i s'estableixen deduccions per a la manutenció afecta l'activitat de fins a 26,67 euros diaris sempre que puguin comprovar-se fefaentment per mitjans telemàtics (48,08 euros diaris si són fora de les fronteres espanyoles).

Organitzacions d'Autònoms
• Les organitzacions de treballadors autònoms més implantació seran considerades d ' "utilitat pública" i es fixa un termini d'un any la seva entrada al CES així com per a la constitució del Consell del Treball Autònom.

Més informació: