Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Documentació AIC

Alta AIC

ALTA AICat

Com a corporacions de dret públic, de col·legiació voluntària, que agrupen al col·lectiu majoritari pel que fa a l’activitat de mediació immobiliària, creiem que és la nostra responsabilitat davant les institucions públiques i la societat afavorir el bon funcionament del mercat i la protecció del consumidor donant cobertura a agents immobiliaris que desenvolupen la professió segons la regulació catalana però no reuneixen els requisits per accedir voluntàriament als col·legis.

Requisits:

  • Inscriure’s al Registre de l’AiCat.
  • Constitució de la fiança reglamentària establerta per l’Associació.
  • Abonament de la quota d’ingrés i de fiança.
  • Domiciliar el pagament de les quotes periòdiques en una entitat bancària.
  • Mancar d’antecedents penals.

Alta com a col·laborador

Professionalitza els teus col·laboradors

La figura del col·laborador és un reconeixement a la feina que realitzen els professionals del sector per a les empreses immobiliàries.

El col·laborador, una figura sempre treballant amb un agent AICAT:

Tipologia:

  • Gerent i/o directors d’oficina
  • Venedors o captadors
  • El coordinador de l’agència