Codi ètic de conducta

Aquest Codi Ètic ha estat elaborat pel comitè de Responsabilitat Social Corporativa del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona creat per acord de la Junta de Govern del 16 de desembre de 2021 i en formen part: Joan Company, Fanny Puig, Pere Bahí i Rosa Pascual.

Objecte Aquest Codi té com a propòsit i finalitat promoure el comportament ètic i responsable de tots els membres del Col·legi API de Girona així com de les terceres persones i grups d’interès vinculats.

Àmbit d’aplicació Els principis i pautes de conducta continguts al Codi Ètic són aplicables també amb obligat tots els empleats i Junta de Govern del col·legi API de Girona amb independència del seu nivell jeràrquic.

Les directrius i polítiques d'aquest Codi ètic també són aplicables al lloc de treball així com a tots aquells esdeveniments en què tingui lloc l'activitat professional dels membres de l'entitat (reunions, esdeveniments, activitat a les xarxes socials, etc.) del Col·legi.

Valors Això ho pretenem aconseguir complint amb les exigències ètiques que regeixen la nostra activitat com a corporació de dret públic i que presentem en els valors següents:

 • Compromís i respecte amb els drets humans de la Declaració Universal de Drets Humans, els drets laborals i el medi ambient.
 • Respecte i compliment a la legalitat i a les normes.
 • Actuar amb transparència i de forma honesta, íntegra i lleial.
 • Vetllar per la professionalitat i veracitat d’actuació.
 • Tenir cura d’un bon clima laboral de confiança i treball en equip, en un entorn lliure de conducta abusiva, hostil o ofensiva, ni discriminació per raó de nacionalitat, origen social, opinió política o religiosa, edat, estat civil, sexe o orientació sexual.

Responsabilitat lingüística El català és la llengua pròpia del Col·legi i n'és la llengua d'ús normal i ordinari, per tant el deure és vetllar per protegir-la i promoure-la respectant la diversitat i el patrimoni cultural.

Exigències ètiques de conducta col·legial Protecció de la integritat física i moral de les persones i no discriminació. El Col·legi API de Girona es compromet a prevenir, identificar, resoldre i, si escau, sancionar aquells comportaments inadequats que es puguin produir, recalcant el deure que tots els membres del grup tenen d'evitar qualsevol situació d'assetjament moral, sexual i/o de tracte discriminatori.

Política de contractació La política de contractació del Col·legi API es regeix pels principis d’igualtat d’oportunitats i aptitud professional.

La contractació laboral de serveis professionals que pugessin venir de persones properes a persones de responsabilitat, exigirà l'acord de la Junta de Govern i l’aptitud professional del candidat.

Formació El Col·legi vetlla per l'actualització del coneixement i l'aptitud tècnica dels seus professionals al nivell necessari mitjançant la formació contínua de tots els seus membres, especialment a totes les persones empleades i membres de la Junta de Govern en aquest Codi Ètic.

Seguretat i salut a la feina El Col·legi API de Girona es compromet a garantir la seguretat i salut a la feina i per això compleix rigorosament totes les mesures preventives de riscos laborals previstes a la legislació vigent.

Ús adequat dels sistemes d’informació L'ús per part dels membres del Col·legi dels sistemes d'informació s'ha de mantenir dins dels canals ètics, quedant prohibits els comportaments següents:

 • Visites a pàgines web de contingut pornogràfic.
 • Accés a àrees restringides dels sistemes informàtics del Col·legi o de terceres persones.
 • Accés als correus electrònics o fitxers d'altres usuaris.
 • Facilitar a terceres persones l’identificador d’usuari i la clau d’accés facilitats per l’empresa.
 • Introduir voluntàriament programes, virus, o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin un dany als sistemes d'informàtics del Col·legi.
 • La destrucció, l’ús inadequat o l’ús extralimitat a les seves funcions dins el col·legi, d’informació de terceres persones.
 • Ús de programes informàtics sense la corresponent llicència.

Imatge corporativa Tots els empleats i Junta de Govern del Col·legi API de Girona han de contribuir a mantenir el bon nom i la imatge corporativa de professionalitat, transparència i compliment normatiu mitjançant la seva actuació professional i realitzaran un ús adequat de les xarxes socials per tal de no o comprometre la seva imatge corporativa.

Clients (persones col·legiades i associades) La relació de Col·legi API de Girona amb les persones col·legiades i associades es basa en els principis d'honestedat, confidencialitat i seguretat de la informació.

Els membres del Col·legi API de Girona tenen prohibit difondre, revelar o cedir informació confidencial dels seus membres.

Competència El Col·legi API de Girona aspira a liderar el sector mitjançant l'excel·lència, l'esforç i la millora contínua així com el respecte als seus competidors, complint les normes del lliure mercat i de defensa de la competència i exigeix el mateix comportament als seus grups d’interès.

Proveïdors La selecció dels proveïdors es regeix pels principis d'imparcialitat i d'objectivitat.

Els membres del col·legi estan obligats a complir la seva política de compres en l'elecció dels proveïdors.

Els membres del Col·legi amb capacitat de decisió tenen prohibit rebre qualsevol tipus de remuneració, regal o avantatge personal de qualsevol tipus provinent de proveïdors que pugui influir a la seva objectivitat i imparcialitat.

Els membres del Col·legi tenen prohibit difondre, revelar o cedir informació confidencial dels proveïdors.

Règim disciplinari. Sancions L'incompliment del present Codi ètic comporta les sancions disciplinàries la graduació de les quals s'establirà atenent els convenis col·lectius aplicables i l'Estatut dels treballadors.

Obligació de denunciar Qualsevol persona del Col·legi API de Girona que sigui testimoni de la comissió d'alguna de les conductes expressament prohibides per aquest Codi Ètic està obligada a comunicar-ho a través del canal de comunicació establert a aquest efecte.

Canal de comunicació i procediment de tramitació de les denúncies El Col·legi API Girona té habilitat un canal de comunicació amb l'Òrgan de Gestió de Consultes i Denúncies on els membres de l'organització podran realitzar les consultes quan tinguin qualsevol dubte sobre l'aplicació d'aquest Codi Ètic, o denunciar un comportament que pugui suposar l'incompliment de qualsevol de les exigències ètiques contingudes en aquest Codi.

Gestió de Consultes i Denúncies Les consultes i les denúncies podran realitzar-se a la següent adreça de correu electrònic: cbalbin@apigirona.com

Aprovació Aquest Codi Ètic va ser aprovat pel comitè de responsabilitat Social Corporativa el dia 13 de gener de 2022 i per la Junta de Govern celebrada en data 10 de febrer de 2022.

Difusió El Col·legi API de Girona es compromet a difondre aquest Codi Ètic entre les persones col·legiades i que aquestes l’incorporin i se’l facin seu així com a la resta de la societat mitjançant la seva pàgina web i els canals de difusió que disposa el Col·legi, assegurant-ne el compliment.

Seguiment El Col·legi API de Girona es compromet a fer un seguiment del compliment del present Codi Ètic com a part del seguiment sobre l'eficàcia del sistema.

Vigència Aquest Codi Ètic serà revisat cada dos anys amb l'objecte d'adaptar-lo a les variacions que es produeixin en l'activitat, llevat que es produeixi algun canvi legislatiu abans del venciment del període esmentat, cas en què podrà ser revisat en qualsevol moment.

Per la Junta de Govern

Girona, el dia 10 de febrer de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021