Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Fiabci. Un pont cap el mercat internacional

FIABCI és la federació més destacada del sector immobiliari. Agrupa a més de dos milions de professionals del sector, cent vint-i-cinc associacions professionals i compta amb delegacions en 60 països, estant present des de l'any 1959 en l'ONU, on ostenta l'Estatus Consultiu Categoria II, en el Consell Econòmic i Social d'aquest organisme.

Des de la seva creació ha ofert als professionals immobiliaris l'oportunitat de compartir els seus coneixements i experiències, entre ells i amb la comunitat internacional, sent per això un catalitzador de negocis a nivell mundial i una oportunitat per a tots els nostres membres d'ampliar les seves expectatives de negoci.

Avantatges:

  • Reconeixement internacional.
  • Accés immediat.
  • Gaudir de tarifes especial.
  • Participar en missions comercials.
  • Programes d'intercanvi.
  • Butlletí informatiu de FIABCI News.
  • Anuari de socis.
  • FIABCI Formació.
  • Accés a proxio.

Cost anual per formar part com a membre de FIABCI: 420,00 €uros.

Vols formar part?