Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Pròxims cursos

Curs homologat per accedir al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya - UdG

01/10/2019 - 28/05/2020
Veure curs

Sessió informativa : Control horari a l'empresa i altres obligacions legals en matèria laboral

20/06/2019 - 20/06/2019
El dia 12 de maig va entrar en vigor el Reial decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de trebal Veure curs