Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

CONVENI AMB ENSENYAMENT


Perquè alumnes de FP, majors de 16 anys, perfeccionin la seva formació realitzant pràctiques professionals als despatxos dels API, amb un temps de 4 hores diàries. Aquest servei no és retribuït anant l'assegurança a càrrec del Departament d'Educació.