Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Els contractes d’arrendament ja s’havien de liquidar amb anterioritat a la modificació de la normativa d’ITP-AJD

Els contractes d’arrendament ja s’havien de liquidar amb anterioritat a la modificació de la normativa d’ITP-AJD (però ningú ho feia). Amb la modificació, es va crear la tarifa AUR, que per a fets imposables a partir de 1 de febrer 2014 era del tipus del 0,3% i partit de 1 de gener de 2015 del 0,5%.

Amb anterioritat a aquesta data, els contractes d’arrendament s’havien de liquidar segons la següent taula:

Fins al 30 de gener de 2014:

itp
De 7.692,96 en endavant, 0,024040 euros per cada 6,01 o fracció.

EL càlcul de la base imposable és igual que l’actual (import de lloguer mensual x durada del contracte).

Per tant, la liquidació, si està ben liquidada, és correcte, i no hi ha recurs possible, l’Administració pot revisar els darrers 4 exercicis.

Tenim constància de dos casos, en que ens han trucat col•legiats API, que tenen clients que han rebut liquidacions de l’exercici 2012.