Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Ciclistes: Amb seguretat

Veure i ser vist és molt important

Alcohol
No està permès circular sota els efectes de l’alcohol, drogues o similars
Esteu obligats a sotmetre-us a les proves dels agents de policia

Circul·lació en vies interurbanes
Pel voral de la dreta de la via o per la part imprescindible del carril
Avançaments: separació lateral NO INFERIOR a 1,50 metres
Casc obligatori

Circul·lació en paral·lel i l’ús del casc
En paral·lel: en trams amb visibilitat i sense produir retencions
En grup: sense mantenir la separació obligatòria, però extremeu les precaucions!
Vies urbanes obligatori per als menors de 16 anys i recomanable per a la resta

Passatgers permesos
Infants de ns a 7 anys en una cadireta homologada
El conductor ha de ser major d’edat

Elements reectors i lluminosos, quan i on cal dur-los
A la nit
Amb condicions meteorològiques de poca visibilitat
A l’interior de túnels
En aquells llocs on és obligatori

Telèfon mòbil
No està permès l’ús del mòbil
No està permès escoltar música amb auriculars
Recomanable dur-lo només per a situacions d’emergència

 

Per més informació: www.mossos.gencat.cat