Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

CONVENI AMB EL CATASTRE


El Col·legi ha posat en funcionament un Punt d’Informació Cadastral (PIC), que ofereix als col·legiats els següents serveis:

-Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i cartografia digital.
-Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, (quan ho sol·liciti el propi titular cadastral o representant autoritzat).
-Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral (quan ho sol·liciti el propi titular cadastral o representant autoritzat).