Normativa general

El decàleg aborda aspectes com menors i protecció de dades, dades mèdiques i dades especialment sensibles, xarxes socials, intel·ligència artificial, teletreball, internet de les coses, dispositius mòbils, consentiment i drets de protecció de dades, videovigilància i delegats/ades de protecció de dades.

Instrucció núm. 1/2020, de 15 de setembre, sobre criteris d'actuació per la sol·licitud de mesures cautelars en els delictes d'ocupació d'habitatge i usurpació de béns immobles  (+ info)

_________________________________________________________________________________________________

“LES EMPRESES TENEN L'OBLIGACIÓ DE PROTEGIR LES DADES PERSONALS”


rmassessors1_21077221

 

La Llei orgànica de protecció de dades personals 15/1999 i el RD 1720/2007 obliga, a totes les empreses, a adoptar una sèrie de mesures per protegir les dades de les persones físiques amb qui tinguin relació tant si es tracta de clients, com proveïdors o treballadors.

Aquesta obligatorietat s’ha de veure a la vegada com a una oportunitat, ja que, la implantació de la normativa de protecció de dades, permet millorar aspectes organitzatius i de seguretat de la informació, que beneficia i millora els processos interns i projecta una millor imatge de la seva empresa o organització.

Les conseqüències de no dur a terme l’adequació, de les empreses i organitzacions, a la normativa sobre protecció de dades pot comportar sancions en una quantia que oscil·la entre els 601,01€ i 601.012,10€. La imposició d’una sanció per infracció de la LOPD, no té en compte el tamany de la seva empresa o organització.

Les nostres actuacions en matèria de protecció de dades consisteixen en analitzar la situació de la seva empresa, localitzar i classificar legalment els fitxers, desenvolupar un informe de situació i de mesures correctores, elaborar el document de seguretat i els diferents contractes i autoritzacions, notificar i inscriure els fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.

Obligacions de les empreses en matèria de protecció de dades personals:

•Legalització i inscripció de fitxers al Registre General l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
•Confecció del Document de Seguretat.
•Signatura dels diferents contractes de prestació de serveis i contractes amb col·laboradors quan hi ha tractament de dades personals.
•Compliment del deure d’informació.

Reglament (UE) 2016/679

 

Titol protecció de dadesv1

proteccio de dades web de l'agència espanyola de protecció de dades

proteccio dades (fer click sobre la imatge)  ________________________________________________________________________

“LES EMPRESES QUE TINGUIN VEHICLES AL SEU NOM S'HAURAN DE DONAR D'ALTA A l’ADREÇA ELECTRÒNICA VIÀRIA (DEV)”


laboral2_10054368-Còpia

En poc temps els ciutadans sols ens podrem comunicar amb les administracions per via electrònica i s’està avançant ràpidament en aquest sentit.

Des del passat dia 3 d’octubre del 2016 ja funciona la DEV (Dirección Electrónica Vial) per a rebre notificacions de trànsit. Destaquem:


•Què és la DEV?): La DEV és una bústia electrònica en la qual Direcció General de Trànsit i les altres administracions amb competències en trànsit comunicaran les multes o qualsevol notificació de trànsit al titular dels vehicles, alhora que s’avisarà a l’interessat per SMS o correu electrònic de la recepció d’una notificació. Les multes es deixaran d’enviar en paper.
•Qui està obligat a tenir una DEV?: Les persones jurídiques (societats limitades, societats anònimes, societats civils, associacions, fundacions…) que tinguin algun vehicle al seu nom. De moment, l'obligació no afecta a les persones físiques.
Com s’ha de gestionar l’alta a la DEV?: S’ha d’accedir a l’adreça web de la Dirección General de Tráfico amb el certificat digital de l’empresa i complimentar un formulari.

____________________________________________________________________________________________________________

TOTES LES EMPRESES HAN DE DUR UN REGISTRE DE LA JORNADA DELS SEUS TREBALLADORS

                              RELLOTGE

El passat 30 d’abril l’Audiència Nacional va declarar, en dues sentències, de dates 4/12/2015 i 19/2/2016, que l’obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET) “a l’efecte del còmput d’hores extraordinàries” s’estén a tots els casos, tant si es tracta de treballadors contractats a temps parcial com si ho estan a temps complet i no queda condicionada a la realització efectiva d’hores extres i/o complementàries.

Havent-se donat casos de sancions a empreses i a la llum de l’experiència recollida durant aquests mesos, hem considerar oportú destacar-ne els següents punts:

Obligació de registrar la jornada: El registre de jornada ha d’existir en tots els centres de treball, de forma obligatòria, independentment de la seva activitat o dimensió, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals.
Contingut del registre: En el registre hi ha de constar la concreta jornada realitzada cada dia per tots i cada un dels treballadors en plantilla, especificant hora d’entrada i de sortida. Si el registre és manual, és aconsellable que hi consti la signatura del treballador. No hi ha obligació de conservar el registre una vegada lliurat al treballador el resum mensual, però fins aquell moment el registre s’haurà de conservar en el centre de treball i a disposició dels inspectors de treball.
Resum mensual de la jornada realitzada: Junt amb la nòmina mensual s’ha de lliurar als treballadors un resum de la jornada realitzada durant el mes i l’empresa s’ha de quedar una còpia del resum. El resum de la jornada també es pot consignar en la pròpia nòmina. Si el resum es lliura al treballador per separat és aconsellable fer signar una còpia per tenir constància del lliurament. Els resums mensuals de jornada s’han de conservar en el centre de treball durant 4 anys.
Incompliment de l'obligació: L’incompliment de dur el registre diari de jornada o de lliurar al treballador el resum mensual de jornada podrà ser sancionat com infracció greu, amb multa de 626 a 6.250 €. En cas de contractes a temps parcial, si no hi hagués prova en contrari de que efectivament és un treball a temps parcial, es presumirà que el treball és a temps complet, el treballador podrà reclamar diferències salarials i l’inspector de treball podrà liquidar diferències de Seguretat Social amb recàrrec a partir del 22 de desembre del 2013.
Excessos de jornada: En el cas que del registre de jornada resulti que s’ha excedit la jornada ordinària, cal tenir en compte que la llei permet distribució irregularment la jornada al llarg de l’any (Art. 34 D.L. 24.3.1995) i que durant l’any els treballadors poden realitzar un màxim de 80 hores extra, que es poden compensar amb dies de festa durant els quatre mesos següents (Art. 35 D.L. 24.3.1995).

 

Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

Criteris tècnics (+ info)

Diari Expansión: Primeres expedients pel registre horari (+info)

___________________________________________________________

MODIFICACIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN DE l'ITPAJD APLICABLE ALS CONTRACTES D'ARRENDAMENT NO SUBJECTES A IVA

A PARTIR D’1 DE GENER DE 2015.
Tal i com us informavem en la circular 18/14 del pasat 14 de març, recordar-vos que a partir de l'1 de gener de 2015, el gravamen de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD) passarà de l'actual 0,3% al 0,5%.

Resum dels aspectes més importants a recordar:
La base imposable ve constituïda per la quantitat total que s’hagi de satisfer per tot el període de durada del contracte.
En cas que no estigui prevista cap durada, s’estableix que es computaran sis anys, sens perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar, en cas de continuar vigent després del citat període temporal.
Només en el casos de contractes subjectes a pròrroga forçosa, com seria el cas dels contractes d’arrendament d’habitatge de durada inferior a tres anys, es computarà un
mínim de tres anys.
El subjecte passiu obligat al pagament de l’Impost és l’arrendatari, però cal tenir en compte que si el propietari, que hagués percebut el primer pagament de renda, no hagués exigit la justificació del pagament de l’impost passarà a ser responsable subsidiari del seu pagament.
El termini de presentació de l’autoliquidació i ingrés del deute tributari, és d’un mes a comptar des de la data de celebració del contracte i el model a utilitzar és el 600.
La presentació i pagament d'autoliquidacions fora de termini, comporta l'aplicació de recàrrecs.
En el cas que el contracte d’arrendament vagi acompanyat de la garantia d'un avalador, la tributació que s'haurà de fer serà la següent:

 • Tipus aplicable del 0.30% (per aquest any 2014) i del 0.5% (per l'any 2015), a càrrec de l'arrendatari de l'immoble.

 Més informació:
» Circular 18_14 Tributació dels contractes d'arrendament no subjectes a IVA-v2docx.pdf [ + ]

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

Web: https://www.apigirona.com/
Titular: COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)
Domicili: C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA
C.I.F: Q-1775002-G
Telèfon: +34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com
Dades registrals: __________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

Cookies tècniques Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.
Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini

Cookies de sessió Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.
Cookies persistents Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies:
Domini .apigirona.com
Nom language_public
Duració Sessió
Propòsit Cookie tècnica per a recordar les preferències de llenguatge del lloc web de l'usuari en la seva navegació.
Tamany 15
 • Cookies de tercers:

Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google Maps): Les Cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (Cookies: NID, 1P_JAR, CONSENT, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, SEARCH_SAMESITE).

Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

 

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

Última Revisió: novembre 2019