Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Modalitat delictiva de suplantació d’identitat del directiu d’una empresa o d’un proveïdor/a

Més informació:

Modalitat delictiva de suplantació d’identitat del directiu d’una empresa o d’un proveïdor/a.

Característiques:

• Els delinqüents suplanten la identitat del President d'una empresa, el qual es posa en contacte per telèfon o per correu electrònic amb les persones responsables dels serveis d'administració o comptabilitat d'una filial. Aquest fals dirigent els ordena realitzar transferències a uns comptes bancaris diferents dels de l'empresa i que fins i tot són a països amb certa opacitat o amb característiques fiscals particulars.
• El fals dirigent sol•licita màxima confidencialitat i aportarà també, per mitjà d'un advocat, documentació falsa perquè les persones estafades donin credibilitat a les peticions que els ha realitzat.
• Quan es detecta el frau ja és impossible contactar amb les persones estafadores o recuperar els diners transferits dels comptes, ja que aquests sovint han deixat d'estar operatius.
• L'estafa es comet en diferents modalitats, segons si les interlocucions es fan per telèfon (CEO CALL, Chief Executive Officer - Trucada) o per correu electrònic (MAILER).
• També s'han donat casos en què se simula ser un proveïdor/a de l'empresa.


Recomanacions

Per part de l’empresa
• Feu difusió del protocol de seguretat on s’especifiqui quines persones poden ordenar transferències econòmiques i quin ha de ser el procediment per dur-les a terme.
• Difoneu l’organigrama de l’empresa amb l'objectiu que tot el personal sàpiga quines són les persones que en configuren l'estructura i la manera de posar-s'hi en contacte (telèfon i adreça electrònica).
• Establiu un protocol intern per a les notificacions de comptes bancaris per part dels proveïdors.
• A més de sol•licitar el certificat bancari del nou compte, confirmeu-lo sempre amb el vostre proveïdor per telèfon.
• Per a les transferències bancàries de grans imports de diners adopteu amb l'entitat bancària un sistema de “doble verificació” per tal d’autoritzar-les (correu electrònic-telèfon, per exemple).
• Establiu un sistema de comunicació segura per correu electrònic -mitjançant firmes digitals- amb els clients i proveïdors.
• Desconfieu de les transferències de diners a bancs situats a països que no guarden cap relació amb el país del vostre proveïdor.
• Molts estafadors fan servir ordres de pagament o factures obtingudes de manera fraudulenta prèviament. És per aquest motiu que és important revisar els documents sovint i canviar-ne el disseny o el format, o aplicar mesures de verificació.

Per part dels treballadors
• En el cas que rebeu una trucada del vostre cap en què us sol•licita la col•laboració per a un tema de màxima rellevància, comproveu el número de telèfon i compareu-lo amb el de l'organigrama de l'empresa.
• Poseu-ho en coneixement d'un altre responsable.


En el cas que tingueu dubtes que la persona que us envia el missatge de correu electrònic és de debò qui diu ser, truqueu-la per telèfon al número que tingueu enregistrat vosaltres o que apareix en el web de l'empresa, i no al que apareix en el mateix correu que us adrecen.