Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Certificat ISO

Aquest document té per objecte establir les directrius generals de la Qualitat en les que es basa el Sistema de la Qualitat del COL·LEGI D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA, de manera que es garanteixi que totes les activitats realitzades s’executen d’acord amb els requisits especificats i, la normativa particular i general que apliqui, per aconseguir uns nivells òptims de qualitat de servei que es reflectirà en la satisfacció dels col·legiats i consumidors, incloent-hi els processos per la millora continua del sistema.

El Manual de la Qualitat és d’aplicació a totes les funcions del COL·LEGI D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA que puguin afectar a la qualitat i que siguin d’obligat compliment per a cadascun dels membres del Col·legi.

ISO 2001_2015